Mgr. Tomáš Mořkovský

Osobní fotografie

 

 
2013

HAŠEK, Vladimír - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - ŠINDELÁŘ, Jiří - TOMEŠEK, Jan.
A Non-Destructive Survey of Tombs in the Chapel of St. Barbara on Modla Hill (cadastral district of Buchlovice). Anthropologia Integra, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-6657, 2013, vol. 4, no. 1, s. 13-20.


více

 
2012

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Diváky (okr. Břeclav). Přehled výzkumů, Brno, AÚ AV ČR Brno, v.v.i. ISSN 1211-7250, 2012, vol. 53, no. 2, s. 141-141.


více

 
2011

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Diváky (okr. Břeclav). Přehled výzkumů, Brno, AÚ AV ČR Brno, v.v.i. ISSN 1211-7250, 2011, vol. 52, no. 2, s. 143-144.


více

 
2010

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Databáze lidských kosterních pozůstatků. Anthropologia Integra, Brno, Akademické nakladatelství CERM. ISSN 1804-6657, 2010, vol. 1, no. 2, s. 101-102.


více

 

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Lidský skelet z hrobu č. 163 na pohřebišti v Divákách (okr. Břeclav). Živá archeologie (Re)konstrukce a experiment v archeologii, Hradec Králové, Katedra archeologie FF Univerzity Hr. Kr. ISSN 1213-1628, 2010, vol. Neuveden, no. 11, s. 132-134.


více

 

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Nové muzeum a antropologicko-archeologická expozice ve Vedrovicích. Anthropologia Integra, Brno, Akademické nakladatelství CERM. ISSN 1804-6657, 2010, vol. 1/2010, no. 1, s. 98-99.


více

 
2009

obálkaMALINA, Jaroslav - ANTALÍK, Dalibor - BAHENSKÝ, František - BĚLKA, Luboš - BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Petra - BOBEROVÁ, Kateřina - BRAVENÝ, Pavel - BUDIL, Ivo - ČAPKA, František - ČERMÁKOVÁ, Eva - ČIHÁK, Roman - ČUTA, Martin - DOHNALOVÁ, Marie - DRESLEROVÁ, Gabriela - DUBOVÝ, Petr - DUDA, Josef - DUCHEČKOVÁ, Petra - ELIÁŠOVÁ, Hana - ENDLICHEROVÁ, Michaela - FERRAROVÁ, Eva - FIALOVÁ, Dana - FILIPSKÝ, Jan - FUCHS, Eduard - GAISLER, Jiří - GOLEC, Martin - GRÍGELOVÁ, Andrea - HLAVÁČEK, Petr - HLOŽEK, Martin - HOLUB, Martin - HONCOOPOVÁ, Helena - HORÁČKOVÁ, Ladislava - HORKÝ, Drahomír - HORYNA, Břetislav - HÖSCHEL, Cyril - HRUŠKA, Blahoslav - HUBÁČEK, Ondřej - CHARVÁT, Petr - HUTÁK, Jan - JAKLOVÁ, Alena - JURDA, Mikoláš - JUSTOŇ, Zdeněk - KELLER, Jan - KLEMPEREROVÁ, Helena - KOLMAŠ, Josef - KOMENDA, Stanislav - KONÁŠOVÁ, Kateřina - KOVÁRNÍK, Jaromír - KRÁLÍK, Miroslav - KRÁLÍKOVÁ, Michaela - KRÁSNÁ, Soňa - KŘIVANOVÁ, Michaela - KULDOVÁ, Tereza - LAŠTOVIČKOVÁ, Monika - LINHARTOVÁ, Věra - LÍZAL, Pavel - LÖWENSTEINOVÁ, Miriam - MACÚCHOVÁ, Klára - MACHALOVÁ, Tatiana - MACHOLÁN, Miloš - MAIELLO, Giuseppe - MIKEŠOVÁ, Tereza - MORAVČÍKOVÁ, Zuzana - MORNSTEIN, Vojtěch - MORNSTEINOVÁ, Lucie - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - MUSIL, Rudolf - NAKONEČNÝ, Milan - NOSEK, Bedřich - NOVÁKOVÁ, Marie - NOVÁKOVÁ, Nea - NOVOTNÝ, Vladimír - OLIVERIUS, Jaroslav - OLIVOVÁ, Lucie - PÁČ, Libor - PAPOUŠEK, Dalibor - PARDYOVÁ, Marie - PAVLÍK, Josef - PEČÍRKOVÁ, Jana - PECHA, Lukáš - PECHNÍKOVÁ, Markéta - PĚNIČKA, Robin - PETRÁSKOVÁ, Jana - PETRUSEK, Miloslav - PFLEGEROVÁ, Mariana - PLESKALOVÁ, Jana - POSPÍŠIL, Ivo - PROKOPEC, Miroslav - PROSECKÝ, Jiří - PRUDKÝ, Martin - PŘÍVRATSKÝ, Vladimír - PÚTOVÁ, Barbora - RAČANSKÁ, Michaela - RELICHOVÁ, Jiřina - RENDLOVÁ, Markéta - REZÁKOVÁ, Olga - RYCHLÍK, Martin - ŘIHÁKOVÁ, Alena - SÁZELOVÁ, Sandra - SEHNAL, František - SKLENÁŘ, Vladimír - SKUPNIK, Jaroslav - SLABINA, Miloslav - SMETÁČKOVÁ, Irena - SOCHOROVÁ, Ludmila - SOJKOVÁ, Tereza - SOUČEK, Vladimír - SOUKUP, Martin - SOUKUP, Václav - STEINBACHOVÁ, Eva - SVOBODA, Jiří - ŠATAVA, Leoš - ŠEDINOVÁ, Jiřina - ŠÍN, Lukáš - ŠTĚDROŇ, Miloš - ŠULOVÁ, Helena - ŠULOVÁ, Lenka - THÉR, Richard - TOŠNER, Michal - TVRDÝ, Zdeněk - UHEREK, Zdeněk - UNGER, Josef - URBANOVÁ, Petra - VACHALA, Břetislav - VANČATA, Václav - VANČATOVÁ, Marina - VAŇHAROVÁ, Michaela - VARGOVÁ, Lenka - VORLÍČEK, Jiří - VRHEL, František - WAGENKNECHTOVÁ, Martina - WEINEROVÁ, Renata - WINKLER, Jiří - RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Michaela - ZOUFALÁ, Marcela - ZVĚŘINA, Jaroslav - BENEŠ, Milan - BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Zuzana - BLAŽEK, Vladimír - BUBENÍK, Vít - BUDILOVÁ, Lenka - BUREŠ, Petr - ČERNÝ, Miroslav - DUFEK, Pavel - HELLER, Jan - HIRT, Tomáš - HLUŠIČKA, Jiří - HNILICA, Karel - HOLČÍK, Jan - HORSÁK, Michal - JAKOUBEK, Marek - KANDERT, Josef - KAŠPAR, Oldřich - KORECKÁ, Zuzana - KOMÁREK, Stanislav - LAPKA, Miloslav - MACHALÍK, Tomáš - MATĚJŮ, Martin - MUCHNOVÁ, Dagmar - NEČASOVÁ, Lucie - NOVÁK, Vlastimil - NOVOTNÝ, Jan - PAVELKA, Jiří - PAVLÍK, Petr - SADEK, Vladimír - SKLENÁŘ, Karel - SOKOLOVÁ, Věra - SOUČKOVÁ, Jana - SÝKORA, Jan - ŠTĚPÁNOVÁ, Irena - VÁLKOVÁ, Jana - VANĚK, Daniel - WOITSCH, Jiří - ZÁHOŘÍK, Jan - ZACHOVÁ, Markéta.
ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. Neuveden. ISBN 978-80-7204-560-0.


více

 

obálkaMOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Šestá etapa školního antropologicko-archeologického výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4971-0, s. 73-81.


více

 
2007

URBANOVÁ, Petra - PEŠKA, Jaroslav - KALÁBEK, Marek - KRÁLÍK, Miroslav - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - JAROŠOVÁ, Ivana - HLOŽEK, Martin - DRESLEROVÁ, Gabriela - VAŇHAROVÁ, Michaela - NOVÁČEK, Jan - KRÁSNÁ, Soňa - MALÁ, Pavla.
Anthropological and archeological analysis of unique Eneolithic grave from Olomouc - Nemilany site, Czech Republic. Humanbiologia Budapestinensis, Budapest, Maďarsko. ISSN 0134-0034, 2007, vol. 30, no. -, s. 37-44.


více

 

KRÁLÍK, Miroslav - URBANOVÁ, Petra - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - HLOŽEK, Martin.
Neinvazivní rekonstrukční postupy v antropologii. In Sborník z Konference konzervátorů a restaurátorů. Brno : Technické muzeum v Brně, 2007. ISBN 80-86413-41-1, s. 68-71, XI-XIII. 4.9.2007, Znojmo.


více

 

MALINA, Jaroslav - BĚLKA, Luboš - BRAVENÝ, Pavel - BUDIL, Ivo - BUREŠ, Petr - CIMBŮRKOVÁ, Petra - ČUTA, Martin - DOHNALOVÁ, Marie - FILIPSKÝ, Jan - HONCOOPOVÁ, Helena - HORÁČKOVÁ, Ladislava - HORKÝ, Drahomír - HRUŠKA, Blahoslav - KANDERT, Josef - KAŠPAR, Oldřich - KOLMAŠ, Josef - KOMÁREK, Stanislav - KOVÁRNÍK, Jaromír - KRÁLÍK, Miroslav - KRÁLÍKOVÁ, Michaela - KŘIVANOVÁ, Michaela - LAŠTOVIČKOVÁ, Monika - LÖWENSTEINOVÁ, Miriam - MACÚCHOVÁ, Klára - MACHALOVÁ, Tatiana - MAIELLO, Giuseppe - MERTLOVÁ, Kateřina - MORAVČÍKOVÁ, Zuzana - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - MUSIL, Rudolf - NOVÁKOVÁ, Marie - NOVOTNÝ, Stanislav - NOVOTNÝ, Vladimír - OLIVERIUS, Jaroslav - OLIVOVÁ, Lucie - PÁČ, Libor - PARDYOVÁ, Marie - PAVELKA, Jiří - POSPÍŠIL, Ivo - PROKOPEC, Miroslav - PŘÍVRATSKÝ, Vladimír - RELICHOVÁ, Jiřina - REZÁKOVÁ, Olga - ŘIHÁKOVÁ, Alena - SKUPNIK, Jaroslav - ŠATAVA, Leoš - SVOBODA, Jiří - ŠÍN, Lukáš - ŠTEFKOVÁ, Petra - THÉR, Richard - TRUBAČOVÁ, Tereza - TVRDÝ, Zdeněk - UNGER, Josef - URBANOVÁ, Petra - VACHALA, Břetislav - VANČATA, Václav - VANČATOVÁ, Marina - VAŇHAROVÁ, Michaela - VARGOVÁ, Lenka - VORLÍČEK, Jiří - VRHEL, František - WOLF, Josef - ZÁHOŘÍK, Jan - ZELINKOVÁ, Michaela - ZVĚŘINA, Jaroslav.
Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. 987 s. neuveden. ISBN 978-80-7204-508-2.


více

 

MALINA, Jaroslav - BĚLKA, Luboš - BRAVENÝ, Pavel - BUDIL, Ivo - BUREŠ, Petr - CIMBŮRKOVÁ, Petra - ČUTA, Martin - DOHNALOVÁ, Marie - FILIPSKÝ, Jan - HONCOOPOVÁ, Helena - HORÁČKOVÁ, Ladislava - HORKÝ, Drahomír - HRUŠKA, Blahoslav - KANDERT, Josef - KAŠPAR, Oldřich - KOLMAŠ, Josef - KOMÁREK, Stanislav - KOVÁRNÍK, Jaromír - KRÁLÍK, Miroslav - KRÁLÍKOVÁ, Michaela - KŘIVANOVÁ, Michaela - LAŠTOVIČKOVÁ, Monika - LÖWENSTEINOVÁ, Miriam - MACÚCHOVÁ, Klára - MACHALOVÁ, Tatiana - MAIELLO, Giuseppe - MERTLOVÁ, Kateřina - MORAVČÍKOVÁ, Zuzana - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - MUSIL, Rudolf - NOVÁKOVÁ, Marie - NOVOTNÝ, Stanislav - NOVOTNÝ, Vladimír - OLIVERIUS, Jaroslav - OLIVOVÁ, Lucie - PÁČ, Libor - PARDYOVÁ, Marie - PAVELKA, Jiří - POSPÍŠIL, Ivo - PROKOPEC, Miroslav - PŘÍVRATSKÝ, Vladimír - RELICHOVÁ, Jiřina - REZÁKOVÁ, Olga - ŘIHÁKOVÁ, Alena - SKUPNIK, Jaroslav - SVOBODA, Jiří - ŠATAVA, Leoš - ŠÍN, Lukáš - ŠTEFKOVÁ, Petra - THÉR, Richard - TRUBAČOVÁ, Tereza - TVRDÝ, Zdeněk - UNGER, Josef - URBANOVÁ, Petra - VACHALA, Břetislav - VANČATA, Václav - VANČATOVÁ, Marina - VAŇHAROVÁ, Michaela - VARGOVÁ, Lenka - VORLÍČEK, Jiří - VRHEL, František - WOLF, Josef - ZÁHOŘÍK, Jan - ZELINKOVÁ, Michaela - ZVĚŘINA, Jaroslav.
Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 s. neuveden. ISBN 978-80-7204-508-2.


více

 

MALINA, Jaroslav - BĚLKA, Luboš - BRAVENÝ, Pavel - BUDIL, Ivo - BUREŠ, Petr - CIMBŮRKOVÁ, Petra - ČUTA, Martin - DOHNALOVÁ, Marie - FILIPSKÝ, Jan - HONCOOPOVÁ, Helena - HORÁČKOVÁ, Ladislava - HORKÝ, Drahomír - HRUŠKA, Blahoslav - KANDERT, Josef - KAŠPAR, Oldřich - KOLMAŠ, Josef - KOMÁREK, Stanislav - KOVÁRNÍK, Jaromír - KRÁLÍK, Miroslav - KRÁLÍKOVÁ, Michaela - KŘIVANOVÁ, Michaela - LAŠTOVIČKOVÁ, Monika - LÖWENSTEINOVÁ, Miriam - MACÚCHOVÁ, Klára - MACHALOVÁ, Tatiana - MAIELLO, Giuseppe - MERTLOVÁ, Kateřina - MORAVČÍKOVÁ, Zuzana - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - MUSIL, Rudolf - NOVÁKOVÁ, Marie - NOVOTNÝ, Stanislav - NOVOTNÝ, Vladimír - OLIVERIUS, Jaroslav - OLIVOVÁ, Lucie - PÁČ, Libor - PARDYOVÁ, Marie - PAVELKA, Jiří - POSPÍŠIL, Ivo - PROKOPEC, Miroslav - PŘÍVRATSKÝ, Vladimír - RELICHOVÁ, Jiřina - REZÁKOVÁ, Olga - ŘIHÁKOVÁ, Alena - SKUPNIK, Jaroslav - SVOBODA, Jiří - ŠATAVA, Leoš - ŠÍN, Lukáš - ŠTEFKOVÁ, Petra - THÉR, Richard - TRUBAČOVÁ, Tereza - TVRDÝ, Zdeněk - UNGER, Josef - URBANOVÁ, Petra - VACHALA, Břetislav - VANČATA, Václav - VANČATOVÁ, Marina - VAŇHAROVÁ, Michaela - VARGOVÁ, Lenka - VORLÍČEK, Jiří - VRHEL, František - WOLF, Josef - ZÁHOŘÍK, Jan - ZELINKOVÁ, Michaela - ZVĚŘINA, Jaroslav.
Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 s. neuveden. ISBN 978-80-7204-508-2.


více

 

MOŘKOVSKÝ, Tomáš - TVRDÝ, Zdeněk.
Využití detektorové prospekce při výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách. Ve službách archeologie, Brno, Helbich a.s. Brno. ISSN 1802-5463, 2007, vol. 1/2007, no. 1/07, s. 100-105.


více

 
2006

KRÁLÍK, Miroslav - PEŠKA, Jaroslav - KALÁBEK, Marek - URBANOVÁ, Petra - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - JAROŠOVÁ, Ivana - DRESLEROVÁ, Gabriela - NOVÁČEK, Jan - MALÁ, Pavla - KRÁSNÁ, Soňa.
Předběžná analýza kosterních pozůstatků a hrobové výbavy jedince kultury lidu se šňůrovou keramikou z lokality Olomouce-Nemilan, ulice Lidická (Nemilany 4). In Ročenka 2005. Olomouc : Archeologické centrum Olomouc, 2006. ISBN 80-86989-01-1, s. 108-145.


více

 
2005

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Antropologické vyhodnocení kosterního materiálu ze sladovny táborského hradu. Česká antropologie, Olomouc, . ISSN 0862-5085, 2005, vol. 2005, no. 55, s. 89-91.


více

 

KRAJÍC, Rudolf - MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Nález lidských kosterních pozůstatků na táborském hradě. In Ve službách archeologie VI. Vyd. 2005. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Geodril Brno; Archeologické ústav Nitra, 2005. ISBN 80-7275-060-7, s. 397-416. 2004, Nitra.


více

 

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Nosili slovanští bojovníci jezdecké ostruhy vyráběné na míru?. Živá archeologie- (Re)konstrukce a experiment v archeologii, Hradec Králové, . ISSN 1213-1628, 2005, vol. 2005, no. 6, s. 6-8.


více

 

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Využití antropologických metod při interpretaci miniaturních seker nalezených v slovanských hrobech. In Ve službách archeologie VI. Vyd. 2005. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodril Brno, Archeologický ústav Nitra, 2005. ISBN 80-7275-060-7, s. 431-435. 2004, Nitra.


více