Mgr. Tomáš Mořkovský

Osobní fotografie

 

 
2014

SÁZELOVÁ, Sandra - HUPKOVÁ, Adela - MOŘKOVSKÝ, Tomáš (Eds.).
Mikulov Anthropology Meeting. The Dolní Věstonice Studies 20. Brno : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology in Brno; Masaryk University, Department of Anthropology at Faculty of Science, 2014. 189 s. ISBN 978-80-210-6849-0.


více

 
2013

HAŠEK, Vladimír - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - ŠINDELÁŘ, Jiří - TOMEŠEK, Jan.
A Non-Destructive Survey of Tombs in the Chapel of St. Barbara on Modla Hill (cadastral district of Buchlovice). Anthropologia Integra, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-6657, 2013, vol. 4, no. 1, s. 13-20.


více

 
2010

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Databáze lidských kosterních pozůstatků. Anthropologia Integra, Brno, Akademické nakladatelství CERM. ISSN 1804-6657, 2010, vol. 1, no. 2, s. 101-102.


více

 

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Lidský skelet z hrobu č. 163 na pohřebišti v Divákách (okr. Břeclav). Živá archeologie (Re)konstrukce a experiment v archeologii, Hradec Králové, Katedra archeologie FF Univerzity Hr. Kr. ISSN 1213-1628, 2010, vol. Neuveden, no. 11, s. 132-134.


více

 

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Nové muzeum a antropologicko-archeologická expozice ve Vedrovicích. Anthropologia Integra, Brno, Akademické nakladatelství CERM. ISSN 1804-6657, 2010, vol. 1/2010, no. 1, s. 98-99.


více

 
2009

obálkaMOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Šestá etapa školního antropologicko-archeologického výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách. In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4971-0, s. 73-81.


více

 
2007

URBANOVÁ, Petra - PEŠKA, Jaroslav - KALÁBEK, Marek - KRÁLÍK, Miroslav - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - JAROŠOVÁ, Ivana - HLOŽEK, Martin - DRESLEROVÁ, Gabriela - VAŇHAROVÁ, Michaela - NOVÁČEK, Jan - KRÁSNÁ, Soňa - MALÁ, Pavla.
Anthropological and archeological analysis of unique Eneolithic grave from Olomouc - Nemilany site, Czech Republic. Humanbiologia Budapestinensis, Budapest, Maďarsko. ISSN 0134-0034, 2007, vol. 30, no. -, s. 37-44.


více

 

KRÁLÍK, Miroslav - URBANOVÁ, Petra - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - HLOŽEK, Martin.
Neinvazivní rekonstrukční postupy v antropologii. In Sborník z Konference konzervátorů a restaurátorů. Brno : Technické muzeum v Brně, 2007. ISBN 80-86413-41-1, s. 68-71, XI-XIII. 4.9.2007, Znojmo.


více

 

MALINA, Jaroslav - BĚLKA, Luboš - BRAVENÝ, Pavel - BUDIL, Ivo - BUREŠ, Petr - CIMBŮRKOVÁ, Petra - ČUTA, Martin - DOHNALOVÁ, Marie - FILIPSKÝ, Jan - HONCOOPOVÁ, Helena - HORÁČKOVÁ, Ladislava - HORKÝ, Drahomír - HRUŠKA, Blahoslav - KANDERT, Josef - KAŠPAR, Oldřich - KOLMAŠ, Josef - KOMÁREK, Stanislav - KOVÁRNÍK, Jaromír - KRÁLÍK, Miroslav - KRÁLÍKOVÁ, Michaela - KŘIVANOVÁ, Michaela - LAŠTOVIČKOVÁ, Monika - LÖWENSTEINOVÁ, Miriam - MACÚCHOVÁ, Klára - MACHALOVÁ, Tatiana - MAIELLO, Giuseppe - MERTLOVÁ, Kateřina - MORAVČÍKOVÁ, Zuzana - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - MUSIL, Rudolf - NOVÁKOVÁ, Marie - NOVOTNÝ, Stanislav - NOVOTNÝ, Vladimír - OLIVERIUS, Jaroslav - OLIVOVÁ, Lucie - PÁČ, Libor - PARDYOVÁ, Marie - PAVELKA, Jiří - POSPÍŠIL, Ivo - PROKOPEC, Miroslav - PŘÍVRATSKÝ, Vladimír - RELICHOVÁ, Jiřina - REZÁKOVÁ, Olga - ŘIHÁKOVÁ, Alena - SKUPNIK, Jaroslav - SVOBODA, Jiří - ŠATAVA, Leoš - ŠÍN, Lukáš - ŠTEFKOVÁ, Petra - THÉR, Richard - TRUBAČOVÁ, Tereza - TVRDÝ, Zdeněk - UNGER, Josef - URBANOVÁ, Petra - VACHALA, Břetislav - VANČATA, Václav - VANČATOVÁ, Marina - VAŇHAROVÁ, Michaela - VARGOVÁ, Lenka - VORLÍČEK, Jiří - VRHEL, František - WOLF, Josef - ZÁHOŘÍK, Jan - ZELINKOVÁ, Michaela - ZVĚŘINA, Jaroslav.
Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 s. neuveden. ISBN 978-80-7204-508-2.


více

 

MOŘKOVSKÝ, Tomáš - TVRDÝ, Zdeněk.
Využití detektorové prospekce při výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách. Ve službách archeologie, Brno, Helbich a.s. Brno. ISSN 1802-5463, 2007, vol. 1/2007, no. 1/07, s. 100-105.


více

 
2006

KRÁLÍK, Miroslav - PEŠKA, Jaroslav - KALÁBEK, Marek - URBANOVÁ, Petra - MOŘKOVSKÝ, Tomáš - JAROŠOVÁ, Ivana - DRESLEROVÁ, Gabriela - NOVÁČEK, Jan - MALÁ, Pavla - KRÁSNÁ, Soňa.
Předběžná analýza kosterních pozůstatků a hrobové výbavy jedince kultury lidu se šňůrovou keramikou z lokality Olomouce-Nemilan, ulice Lidická (Nemilany 4). In Ročenka 2005. Olomouc : Archeologické centrum Olomouc, 2006. ISBN 80-86989-01-1, s. 108-145.


více

 
2005

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Antropologické vyhodnocení kosterního materiálu ze sladovny táborského hradu. Česká antropologie, Olomouc, . ISSN 0862-5085, 2005, vol. 2005, no. 55, s. 89-91.


více

 

KRAJÍC, Rudolf - MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Nález lidských kosterních pozůstatků na táborském hradě. In Ve službách archeologie VI. Vyd. 2005. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Geodril Brno; Archeologické ústav Nitra, 2005. ISBN 80-7275-060-7, s. 397-416. 2004, Nitra.


více

 

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Nosili slovanští bojovníci jezdecké ostruhy vyráběné na míru?. Živá archeologie- (Re)konstrukce a experiment v archeologii, Hradec Králové, . ISSN 1213-1628, 2005, vol. 2005, no. 6, s. 6-8.


více

 

MOŘKOVSKÝ, Tomáš.
Využití antropologických metod při interpretaci miniaturních seker nalezených v slovanských hrobech. In Ve službách archeologie VI. Vyd. 2005. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodril Brno, Archeologický ústav Nitra, 2005. ISBN 80-7275-060-7, s. 431-435. 2004, Nitra.


více