Assoc. Prof. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.

Photo not published

 

Completed procedures:

Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Science
Name of the ApplicantRNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantFaculty of Science
SpecializationPhysics of Plasma
Habilitation thesis (public part)authenticated link to a new windowPlazmatická modifikace povrchových a mechanických vlastností materiálů
Starting date4. 11. 2011
Habilitation Board
ChairProf. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Faculty of Science)
MembersProf. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Faculty of Science)
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (FCH VUT Brno)
Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (VUT Brno)
doc. RNDr. Anna Zahoranová, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Reviewersdoc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (MU - pedagogická fakulta)
Assoc. Prof. RNDr. František Lofaj, DrSc. (Ústav materiálového výskumu SAV, Košice)
prof. Ing. Dr. Pavel Chrástka, DrSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha)
Public lecture time and date5. 12. 2012 at 13:00
Faculty Scientific Board session5. 12. 2012
MU Scientific Board session
Current stateassociate professor appointment
Closing date1. 2. 2013