Assoc. Prof. RNDr. Ladislav Adamec, CSc.

Photo not published

 

Identifikace osoby
 • Adamec Ladislav
Pracoviště
 • Ústav matematiky a statistiky
  Masarykova univerzita Brno,Přírodovědecká fakulta
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Czech Republic
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: docent, Matematiká analýza, "Některé aplikace metody evolučniho operátoru v dynamických rovnicích", MU
 • 1991: CSc., Matematiká analýza, "Kinetické systémy", MU Brno
 • 1985: RNDr., Matematická analýza, "Asymptotické vlastnosti řešení systému diferenciálních rovnic", UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • 2011: docent ÚMS MU
 • 2008-2011: lektor ÚMS MU
 • 2000-2008: MU AV ČR
 • 1998-2007: asistent KMA MU Brno
 • 1985-2000: vědecký pracovník FEI VUT Brno
Pedagogická činnost
 • Diferenciální a integrální počet II
 • Obyčejné diferenciální rovnice II
 • Míra a integrál
 • Parciální diferenciální rovnice (klasické i moderní metody)
 • Numerické metody řešení diferenciálních rovnic
 • Numerická optimalizace
 • Matematická analýza
Vědeckovýzkumná činnost
 • Diferenciální rovnice, dynamické systémy, dynamické rovnice na time scalech, variační počet.
Vybrané publikace
 • ADAMEC, Ladislav. A route to Routh—the parametric problem. Acta Applicandae Mathematicae, Kluwer, 2012, roč. 117, č. 1, s. 115–134. ISSN 0167-8019. doi:10.1007/s10440-011-9654-2. info
 • ADAMEC, Ladislav. A routhe to Routh -- the classical setting. Journal of Nonlinear Mathematical Physic, 2011, roč. 18, č. 1, s. 87-107. ISSN 1402-9251. doi:10.1142/S1402925111001180. info
 • ADAMEC, Ladislav. A Note on Continuous Dependence of Solutions of Dynamic Equations on Time Scales. Journal of Difference Equations and Applications, Taylor and Francis, 2011, roč. 17, č. 5, s. 647-656. ISSN 1023-6198. info
 • ADAMEC, Ladislav. A Theorem of Wa\.zewski and Dynamic Equations on Time Scales. Journal of Difference Equations and Applications, Taylor and Francis, 2007, roč. 13, č. 1, s. 63-78. ISSN 1023-6198. info
 • ADAMEC, Ladislav. On Transition Mapping of $n$-dimensional Systems with Constraints. editors: Ondřej Došlý, Pavel Rehák. In Colloquium on Differential and Difference Equations, CDDE 2006. Brno: Masaryk Univ, 2007. s. 3-8, 6 s. ISBN 978-80-210-4414-2. info
 • ADAMEC, Ladislav. Embedding of Linear Hamiltonian Systems on Small Time Scales. Dynamic Systems and Applications, Atlanta, USA: Dynamic Publishers,Inc., 2006, roč. 15, č. 15, s. 351-356. ISSN 1056-2176. info
 • ADAMEC, Ladislav. A Remark on Matrix Equation $x^{\Delta}=A(t)x$ on Small Time Scales. Journal of Difference Equations and Applications, Taylor and Francis, 2004, roč. 10, č. 12, s. 1107-1117. ISSN 1023-6198. info
 • ADAMEC, Ladislav. A Note on the Fundamental Matrix of Variational Equations in $R^3$. Mathematica Bohemica, Praha: Matematický ústav AV ČR, 2003, roč. 128, č. 4, s. 411-418. ISSN 0862-7959. info
 • ADAMEC, Ladislav a Alexander LOMTATIDZE. Oscillation Conditions for a Third-Order Linear Equation. Differential Equations, Earth: IKluwer Academic Publishers, 2003, roč. 37, č. 6, s. 755-762. ISSN 0012-2661. info
 • ADAMEC, Ladislav. On Asymptotic Properties of a Strongly Nonlinear Differential Equation. Czechoslovak Mathematical Journal, Praha, 2001, roč. 51, č. 126, s. 121-126. ISSN 0011-4642. info
 • ADAMEC, Ladislav a Alexander LOMTATIDZE. Uslovia koleblemosti linejnogo uravnenija tretjego porjadka. Diff. Uravnenija, Moskva: Inst. Mat. Naci. akad. nauk Belarusii, 2001, roč. 37, č. 6, s. 723-729. ISSN 0374-0641. info
 • ADAMEC, Ladislav a Alexander LOMTATIDZE. On oscillation of the third order linear equations. In International Scientific Conference on Mathematics Kosice--Herl'any 1999. Ko\v{s}ice, (Slovak Republic): FEEI, University of Technology, Ko\v{s}ice, 2000. s. 6-8. ISBN 80-88922-15-1. info
 • ADAMEC, Ladislav a Oldřich COUFAL. On kinetics of reactions in HV circuit breakers. J. Phys.D.: Appl. Phys., Velká Britanie: IOP Publishing Ltd, 1999, roč. 32, č. 6, s. 1702-1710. ISSN 0022-3727. info
 • ADAMEC, Ladislav. On one model of chemical kinetics. Acta Physica Slovaca, 1991, roč. 41, 5/6, s. 354-360. ISSN 0323-0465. info
 • ADAMEC, Ladislav. Mathematical modelling of certain effects and chemical reactions in an electric arc in SF_{6} upon decay of the arc. Acta Physica Slovaca, 1990, roč. 40, č. 2, s. 121-125. ISSN 0323-0465. info
 • ADAMEC, Ladislav. Hledání extrému funkce dvou proměnných a řešení systému dvou nelineárních rovnic o dvou neznámých na PC-1211. Sdělovací technika : telekomunikace, elektronika, multimédia, Praha: Sdělovací technika, 1985, ž, s. 350. ISSN 0036-9942. info
 • ADAMEC, Ladislav. Hledání extrému funkce dvou proměnných a řěšení systému dvou nelineárních rovnic o dvou neznámých na PC-121. Sdělovací technika : telekomunikace, elektronika, multimédia, Praha: Sdělovací technika, 1985, roč. 33, č. 9, s. 350. ISSN 0036-9942. info
 • ADAMEC, Ladislav. Interpolace pomocí PC-1211. Sdělovací technika : telekomunikace, elektronika, multimédia, Praha: Sdělovací technika, 1984, roč. 32, č. 1, s. 31. ISSN 0036-9942. info
 • ADAMEC, Ladislav. Hledání kořenů polynomu pomocí mikropočítače PC-1211. Sdělovací technika : telekomunikace, elektronika, multimédia, Praha: Sdělovací technika, 1984, roč. 32, č. 1, s. 31. ISSN 0036-9942. info
 • ADAMEC, Ladislav. Převod čísla na zlomek metodou řetězových zlomků. Sdělovací technika : telekomunikace, elektronika, multimédia, Praha: Sdělovací technika, 1983, roč. 31, č. 6, s. 227. ISSN 0036-9942. info

Last update: 27. 6. 2012