Prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.

Photo not published

 

 
2014

VINKLÁRKOVÁ, Bára - CHROMÝ, Vratislav - BITTOVÁ, Miroslava - ŠPRONGL, Luděk - RIKANOVÁ, Milena - OHNÚTKOVÁ, Ivana.
TOTAL PROTEIN DETERMINATION BY THE KJELDAHL METHOD AS A REFERENCE PROCEDURE USED IN CLINICAL CHEMISTRY. 2014.


more

 
2011

CHROMÝ, Vratislav - BITTOVÁ, Miroslava - HAVLIŠ, Jan - KAJABOVÁ, Markéta - KOMÁREK, Vladimír - SCHNEIDERKA, Petr - VOTAVA, Miroslav.
Bianalytika - Analytické metody v klinické chemii a laboratormí medicíně. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, PřF, Ústav chemie, 2011. 331 pp. ISBN 978-80-904539-3-7.


more

 
2009

CHROMÝ, Vratislav - ŠVÁCHOVÁ, Lenka - NOVOSÁD, Lukáš - JARKOVSKÝ, Jiří - SEDLÁK, Pavel - HORÁK, Petr - DOBROVOLNÁ, Hana - HLAVÁČOVÁ, Barbora.
Albumin-based or albumin-linked calibrators cause a positive bias in serum protein analysis by the biuret method. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Germany, Walter de Gruyter, Inc., Germany. ISSN 1434-6621, 2009, vol. 47/2009, no. 1, pp. 91-101.


more

 

CHROMÝ, Vratislav - DOHNAL, Luděk - FISCHEROVÁ, Alena - KLOKOČNÍKOVÁ, Eva - KRATOCHVÍLA, Josef - KUBÍČEK, Zdenek - POLLAK, Miloš - RIKANOVÁ, Milena - SCHNEIDERKA, Petr - ŠPRONGL, Luděk - TRÁVNÍČKOVÁ, Dana - VILÍMEC, Jan.
Management kvality v analytické a klinické chemii. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzity, Brno, PřF, Ústav chemie, 2009. 215 pp. ISBN 978-80-903732-6-6.


more

 
2008

CHROMÝ, Vratislav - ČARVAŠOVÁ, Kateřina - SEDLÁK, Pavel.
Determination of serum creatinine by Jaffe method and how to calibrate to eliminate matrix interfetrence problems. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Germany, Walter de Gruyter, Inc., Germany. ISSN 1434-6621, 2008, vol. 46/2008, no. 8, pp. 1127-1133.


more

 
2007

CHROMÝ, Vratislav - HLAVÁČOVÁ, Barbora - ŠVÁCHOVÁ, Lenka.
The determination of total protein in serum. Notes to the IFCC method, Biuret reaction mechanism. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin, Walter de Gruyter, The Nederlands. ISSN 1437-8523, 2007, vol. 45/2007, no. Spec. Supp, p. 445-445.


more

 
2003

UK Praha - MASOPUST, Jaroslav - UK Praha - CHROMÝ, Vratislav.
Patobiochemie buňky. In Patobiochemie buňky. 1. vydání. Praha : UK Praha, 2003. 1. edice, ISBN 80-210-2917-X, pp. 333-344.


more

 
2002

CHROMÝ, Vratislav - FISCHER, Jiří - HAVEL, Josef - VOTAVA, Miroslav.
Bioanalytika. Brno : MU Brno, 2002. 267 pp. ISBN 80-210-2917-X.


more

 
2000

CHROMÝ, Vratislav - FISCHER, Jiří.
Analytické metody v klinické chemii. Brno : MU Brno, 2000. 211 pp. ISBN 80-210-2363-5.


more