Prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.

Photo not published

 

 
2015

VINKLÁRKOVÁ, Bára - CHROMÝ, Vratislav - BITTOVÁ, Miroslava - ŽALUDOVÁ, Lenka.
Determination of serum total protein by the Kjeldahl method. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Bratislava : Univerzia Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2015. ISBN 978-80-223-3859-2, pp. 1166-1170. 2015, Bratislava.


more

 

VINKLÁRKOVÁ, Bára - CHROMÝ, Vratislav - BITTOVÁ, Miroslava - ŠPRONGL, Luděk - ŽALUDOVÁ, Lenka.
Simplified direct Kjeldahl method suitable as a primary reference procedure for the determination of total protein in reference materials used in clinical chemistry. Klinická biochemie a metabolismus, Praha, Česká lékařská společnost jana Evangelisty Purkyně. 2015, vol. 23, no. 4, pp. 188-192.


more

 

CHROMÝ, Vratislav - VINKLÁRKOVÁ, Bára - ŠPRONGL, Luděk - BITTOVÁ, Miroslava.
The Kjeldahl Method as a Primary Reference Procedure for Total Protein in Certified Reference Materials Used in Clinical Chemistry. I. A Review of Kjeldahl Methods Adopted by Laboratory Medicine. Critical Reviews in Analytical Chemistry, USA. ISSN 1040-8347, 2015, vol. 45, no. 2, pp. 106-111.


more

 

VINKLÁRKOVÁ, Bára - CHROMÝ, Vratislav - ŠPRONGL, Luděk - BITTOVÁ, Miroslava - RIKANOVÁ, Milena - OHNÚTKOVÁ, Ivana - ŽALUDOVÁ, Lenka.
The Kjeldahl Method as a Primary Reference Procedure for Total Protein in Certified Reference Materials Used in Clinical Chemistry. II. Selection of Direct Kjeldahl Analysis and Its Preliminary Performance Parameters. Critical Reviews in Analytical Chemistry, USA. ISSN 1040-8347, 2015, vol. 45, no. 2, pp. 112-118.


more

 

VINKLÁRKOVÁ, Bára - CHROMÝ, Vratislav - ŠPRONGL, Luděk - BITTOVÁ, Miroslava.
Total proteins change in reconstituted freeze-dried reference materials used in clinical chemistry. 2015.


more

 
2014

VINKLÁRKOVÁ, Bára - CHROMÝ, Vratislav - BITTOVÁ, Miroslava - ŠPRONGL, Luděk - RIKANOVÁ, Milena - OHNÚTKOVÁ, Ivana.
TOTAL PROTEIN DETERMINATION BY THE KJELDAHL METHOD AS A REFERENCE PROCEDURE USED IN CLINICAL CHEMISTRY. 2014.


more

 
2011

CHROMÝ, Vratislav - BITTOVÁ, Miroslava - HAVLIŠ, Jan - KAJABOVÁ, Markéta - KOMÁREK, Vladimír - SCHNEIDERKA, Petr - VOTAVA, Miroslav.
Bianalytika - Analytické metody v klinické chemii a laboratormí medicíně. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, PřF, Ústav chemie, 2011. 331 pp. ISBN 978-80-904539-3-7.


more

 
2009

CHROMÝ, Vratislav - ŠVÁCHOVÁ, Lenka - NOVOSÁD, Lukáš - JARKOVSKÝ, Jiří - SEDLÁK, Pavel - HORÁK, Petr - DOBROVOLNÁ, Hana - HLAVÁČOVÁ, Barbora.
Albumin-based or albumin-linked calibrators cause a positive bias in serum protein analysis by the biuret method. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Germany, Walter de Gruyter, Inc., Germany. ISSN 1434-6621, 2009, vol. 47/2009, no. 1, pp. 91-101.


more

 

CHROMÝ, Vratislav - DOHNAL, Luděk - FISCHEROVÁ, Alena - KLOKOČNÍKOVÁ, Eva - KRATOCHVÍLA, Josef - KUBÍČEK, Zdenek - POLLAK, Miloš - RIKANOVÁ, Milena - SCHNEIDERKA, Petr - ŠPRONGL, Luděk - TRÁVNÍČKOVÁ, Dana - VILÍMEC, Jan.
Management kvality v analytické a klinické chemii. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzity, Brno, PřF, Ústav chemie, 2009. 215 pp. ISBN 978-80-903732-6-6.


more

 
2008

CHROMÝ, Vratislav - ČARVAŠOVÁ, Kateřina - SEDLÁK, Pavel.
Determination of serum creatinine by Jaffe method and how to calibrate to eliminate matrix interfetrence problems. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Germany, Walter de Gruyter, Inc., Germany. ISSN 1434-6621, 2008, vol. 46/2008, no. 8, pp. 1127-1133.


more

 
2007

CHROMÝ, Vratislav - HLAVÁČOVÁ, Barbora - ŠVÁCHOVÁ, Lenka.
The determination of total protein in serum. Notes to the IFCC method, Biuret reaction mechanism. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin, Walter de Gruyter, The Nederlands. ISSN 1437-8523, 2007, vol. 45/2007, no. Spec. Supp, p. 445-445.


more

 
2003

UK Praha - MASOPUST, Jaroslav - UK Praha - CHROMÝ, Vratislav.
Patobiochemie buňky. In Patobiochemie buňky. 1. vydání. Praha : UK Praha, 2003. 1. edice, ISBN 80-210-2917-X, pp. 333-344.


more

 
2002

CHROMÝ, Vratislav - FISCHER, Jiří - HAVEL, Josef - VOTAVA, Miroslav.
Bioanalytika. Brno : MU Brno, 2002. 267 pp. ISBN 80-210-2917-X.


more

 
2000

CHROMÝ, Vratislav - FISCHER, Jiří.
Analytické metody v klinické chemii. Brno : MU Brno, 2000. 211 pp. ISBN 80-210-2363-5.


more