Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

Personal photo

 

Syntéza a komplexní studium vlastností molekulárních a nanostrukturních systémů (MUNI/A/1526/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Pokročilé metody syntézy a komplexní studium vlastností molekulárních a nanostrukturních systémů (MUNI/A/1467/2014)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:3/2013 - 9/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Komplexní studium nanostrukturních systémů (MUNI/A/0990/2013)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Chemické syntézy nano-fosforečnanů kovů pomocí mikrovlnných, sonochemických a elektrospinningových metod (7AMB13DE006)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Nehydrolytické sol-gelové reakce pro přípravu křemičitanů a fosforečnanů s řízenou porozitou a funkčními skupinami na povrchu (LH11028)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Syntéza, charakterizace a studium vlastností nanostrukturních systémů (MUNI/A/0941/2012)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Oxidy a fosforečnany kovů jako formy jaderného odpadu: studium sonochemického srážení, tepelných přeměn a rozpustnosti (GAP207/11/0555)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2013
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Sonochemická syntéza a charakterizace feritů přechodných kovů (MEB091120)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2012
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Programme KONTAKT (ME+MEB)
more
Molekulární a supramolekulární stavební bloky pro nanostrukturované materiály (MUNI/A/0980/2009)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Inovace a zavedení nových vybraných praktických úloh pro obor chemie konzervování-restaurování (FRVS/1202/2011)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Reakce fosfátů a fosfonátů s fluoridy a alkoxidy titaničitými (MEB091018)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Programme KONTAKT (ME+MEB)
more
Synthesis and properties of inorganic-organic polymeric materials (GA203/08/1111)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2008 - 12/2010
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Řešené úlohy ze spektroskopie nukleární magnetické resonance (FRVS/1733/2006)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2006 - 12/2006
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more