prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

Fotografie nezveřejněna

 

Ukončená řízení:

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Masarykovy univerzity vykonávající řízeníPřírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízeníprof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízeníMU Brno, Přírodovědecká fakulta, FMFI UKo Bratislava
Obor jmenováníFyzika plazmatu
Datum zahájení17. 6. 2002
Složení hodnotící komise
Předsedaprof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členovéprof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (UK - MFF)
prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc. (UKo- MFF)
prof.Ing. Pavel Chráska, DrSc. (ÚPT AV ČR Praha)
doc. Ing. Pavel Šunka, CSc. (ÚPT AV ČR Praha)
Datum a čas přednášky4. 12. 2002 v 14:00
Datum zasedání VR fakulty4. 12. 2002
Datum zasedání VR MU18. 3. 2003
Stav řízeníjmenování profesorem
Datum ukončení10. 11. 2003