doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.

Fotografie nezveřejněna

 

Ukončená řízení:

Habilitační řízení
Fakulta Masarykovy univerzity vykonávající řízeníPřírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízeníRNDr. Radovan Fiala, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízeníPřírodovědecká fakulta
Obor habilitaceBiomolekulární chemie
Habilitační práce (veřejná část)Metody NMR spektroskopie pro studium struktury a dynamiky nukleových kyselin
Datum zahájení12. 12. 2008
Složení habilitační komise
Předsedaprof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členovéprof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc. (VÚ organických syntéz Rybitví)
RNDr. Miloš Buděšínský, DrSc. (ÚOCHB AV ČR Praha)
prof. RNDr. Jan Schraml, DrSc. (Ústav chemických procesů AV ČR Praha)
prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
Oponentiprof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc. (VÚ organických syntéz Rybitví)
doc. Ing. Richard Hrabal, CSc. (Vysoká škola chemicko - technologická Praha)
Dr. Dušan Uhrín (School of Chemistry University of Edinburg)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost4. 11. 2009 v 13:15
Datum zasedání VR fakulty4. 11. 2009
Datum zasedání VR MU
Stav řízeníjmenování docentem
Datum ukončení1. 12. 2009