Assoc. Prof. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 95 records, displayed 1 - 30

 
2016

LOSOSOVÁ, Zdeňka - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - TICHÝ, Lubomír - RICOTTA, Carlo.
Biotic homogenization of urban floras by alien species: the role of species turnover and richness differences. Journal of Vegetation Science, Opulus Press, Great Britain. ISSN 1100-9233, 2016, vol. 27, no. 3, pp. 452-459.


more

 

LOSOSOVÁ, Zdeňka - ČEPLOVÁ, Natálie - CHYTRÝ, Milan - TICHÝ, Lubomír - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír.
Is phylogenetic diversity a good proxy for functional diversity of plant communities? A case study from urban habitats. Journal of Vegetation Science, Opulus Press, Great Britain. ISSN 1100-9233, 2016, vol. 27, no. 5, pp. 1036-1046.


more

 
2015

LOSOSOVÁ, Zdeňka - DE BELLO, Francesco - CHYTRÝ, Milan - KÜHN, Ingolf - PYŠEK, Petr - SÁDLO, Jiří - WINTER, Marten - ZELENÝ, David.
Alien plants invade more phylogenetically clustered community types and cause even stronger clustering. Global Ecology and Biogeography, Wiley, USA. ISSN 1466-822X, 2015, vol. 24, no. 7, pp. 786-794.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - KALUSOVÁ, Veronika.
Is the proportion of alien species in urban habitats influenced by city size?. 2015.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - KALUSOVÁ, Veronika - LOSOSOVÁ, Zdeňka.
Na velikosti záleží? Jak velikost sídla ovlivňuje druhové složení vegetace. 2015.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - ZELENÝ, David - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír.
Phylogenetic diversity of central-European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia, Česká botanická společnost. ISSN 0032-7786, 2015, vol. 87, no. 1, pp. 1-16.


more

 

LOSOSOVÁ, Zdeňka - ŠMARDA, Petr - CHYTRÝ, Milan - PURSCHKE, Oliver - PYŠEK, Petr - SÁDLO, Jiří - TICHÝ, Lubomír - WINTER, Marten.
Phylogenetic structure of plant species pools reflects habitat age on the geological time scale. Journal of Vegetation Science, USA. ISSN 1100-9233, 2015, vol. 26, no. 6, pp. 1080-1089.


more

 
2014

HORSÁK, Michal - LOSOSOVÁ, Zdeňka - ČEJKA, Tomáš - JUŘIČKOVÁ, Lucie - CHYTRÝ, Milan.
Diverzita a biotická homogenizace suchozemských plžů ve vztahu k typům stanovišť a klimatu 32 středoevropských měst. 2014. ISBN 978-80-87189-16-0.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - KALUSOVÁ, Veronika.
Is the proportion of alien species in man-made habitats influenced by city size?. 2014.


more

 

LOSOSOVÁ, Zdeňka - DANIHELKA, Jiří.
Proč je flóra velkoměst pestrá. Praha : Živa, 2014. 4 pp.


more

 

ŠILC, Urban - LOSOSOVÁ, Zdeňka - VRBNIČANIN, Sava.
Weeds shift from generalist to specialist: narrowing of ecological niches along a north-south gradient. Preslia, Česká botanická společnost. ISSN 0032-7786, 2014, vol. 86, no. 1, pp. 35-46.


more

 
2013

HORSÁK, Michal - LOSOSOVÁ, Zdeňka - ČEJKA, Tomáš - JUŘIČKOVÁ, Lucie - CHYTRÝ, Milan.
Diversity and biotic homogenization of urban land-snail faunas in relation to habitat types and macroclimate in 32 Central European cities. PLOS ONE, USA. ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, no. 8, pp. 1-10.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír - ZELENÝ, David.
Fylogenetická diverzita vegetace velkých evropských měst. 2013.


more

 

ČEPLOVÁ, Natálie - LOSOSOVÁ, Zdeňka - CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - LÁNÍKOVÁ, Deana - PREISLEROVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír - ZELENÝ, David.
Phylogenetic diversity of urban habitats with different levels of disturbance. 2013.


more

 

CHYTRÝ, Milan - DOUDA, Jan - ROLEČEK, Jan - SÁDLO, Jiří - BOUBLÍK, Karel - HÉDL, Radim - VÍTKOVÁ, Michaela - ZELENÝ, David - NAVRÁTILOVÁ, Jana - NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka - PETŘÍK, Petr - KOLBEK, Jiří - LOSOSOVÁ, Zdeňka - ŠUMBEROVÁ, Kateřina - HRIVNÁK, Richard - MICHALCOVÁ, Dana - ŽÁKOVÁ, Kristýna - DANIHELKA, Jiří - TICHÝ, Lubomír - ZOUHAR, Václav - KOČÍ, Martin.
Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Praha : Academia, 2013. 552 pp. Vegetace České republiky 4. ISBN 978-80-200-2299-8.


more

 
2012

LOSOSOVÁ, Zdeňka - CHYTRÝ, Milan - TICHÝ, Lubomír - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - HÁJEK, Ondřej - KINTROVÁ, Kateřina - LÁNÍKOVÁ, Deana - OTÝPKOVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír.
Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation, Great Britain. ISSN 0006-3207, 2012, vol. 145, no. 1, pp. 179-184.


more

 

VODOVÁ, Libuše - RYCHNOVSKÝ, Boris - LOSOSOVÁ, Zdeňka.
Didaktika přírodopisného učiva ve speciálních a rozšiřujících odborných předmětech na PdF MU. 2012.


more

 

CHYTRÝ, Milan - LOSOSOVÁ, Zdeňka - HORSÁK, Michal - UHER, Bohuslav - ČEJKA, Tomáš - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - HÁJEK, Ondřej - JUŘÍČKOVÁ, Lucie - KINTROVÁ, Kateřina - LÁNÍKOVÁ, Deana - OTÝPKOVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír.
Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. Journal of Biogeography, USA. ISSN 0305-0270, 2012, vol. 39, no. 6, pp. 1101-1111.


more

 

ŠUMBEROVÁ, Kateřina - LOSOSOVÁ, Zdeňka - DUCHÁČEK, Martin - HORÁKOVÁ, Viera - FABŠIČOVÁ, Martina.
Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened Lindernia procumbens and alien Lindernia dubia (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. Phyton - Annales Rei Botanicae, Austria. ISSN 0079-2047, 2012, vol. 52, no. 1, pp. 39-72.


more

 

ŠUMBEROVÁ, Kateřina - DUCHÁČEK, Michal - LOSOSOVÁ, Zdeňka.
Life-history traits controlling the survival of Tillaea aquatica: a threatened wetland plant species in intensively managed fishpond landscapes of the Czech Republic. Hydrobiologia, Holandsko, Springer Netherlands, The Nederlands. ISSN 0018-8158, 2012, vol. 689, no. 1, pp. 91-110.


more

 

LOSOSOVÁ, Zdeňka - CHYTRÝ, Milan - TICHÝ, Lubomír - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - HÁJEK, Ondřej - KINTROVÁ, Kateřina - KÜHN, Ingolf - LÁNÍKOVÁ, Deana - OTÝPKOVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír.
Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 1466-822X, 2012, vol. 21, no. 5, pp. 545-555.


more

 

AXMANOVÁ, Irena - CHYTRÝ, Milan - ZELENÝ, David - LI, Ching-Feng - VYMAZALOVÁ, Marie - DANIHELKA, Jiří - HORSÁK, Michal - KOČÍ, Martin - KUBEŠOVÁ, Svatava - LOSOSOVÁ, Zdeňka - OTÝPKOVÁ, Zdenka - TICHÝ, Lubomír - MARTYNENKO, Vasiliy B. - BAISHEVA, El’vira Z. - SCHUSTER, Brigitte - DIEKMANN, Martin.
The species richness–productivity relationship in the herb layer of European deciduous forests. Global Ecology and Biogeography, USA. ISSN 1466-822X, 2012, vol. 21, no. 6, pp. 657-667.


more

 
2011

LOSOSOVÁ, Zdeňka.
Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. 2011.


more

 

LOSOSOVÁ, Zdeňka.
Dispersal limitation in central European urban communities. 2011.


more

 

LOSOSOVÁ, Zdeňka - HORSÁK, Michal - CHYTRÝ, Milan - ČEJKA, Tomáš - DANIHELKA, Jiří - FAJMON, Karel - HÁJEK, Ondřej - JUŘIČKOVÁ, Lucie - KINTROVÁ, Kateřina - LÁNÍKOVÁ, Deana - OTÝPKOVÁ, Zdenka - ŘEHOŘEK, Vladimír - TICHÝ, Lubomír.
Diversity of Central European urban biota: effects of human-made habitat types on plants and land snails. Journal of Biogeography, Wiley-Blackwell. ISSN 0305-0270, 2011, vol. 38, no. 6, pp. 1152-1163.


more

 

book cover VAŠÍČKOVÁ, Monika - LOSOSOVÁ, Zdeňka - KUBIATKO, Milan.
Dovednosti žáků ve výuce přírodopisu. In Dovednosti žáků a učitelů ve výuce přírodopisu. Vyd. 2011. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5617-6, pp. 59-63. 2011, PdF, MU.


more

 

book coverŠEVČÍKOVÁ, Kateřina - LOSOSOVÁ, Zdeňka.
Jasnost a strukturovanost jako aspekt kvality výuky v biologii. In Dovednosti žáků a učitelů ve výuce přírodopisu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5617-6, pp. 44-51. 2011.


more

 

LOSOSOVÁ, Zdeňka - KOLÁŘOVÁ, Michaela - TYŠER, Luděk - LVONČÍK, Samuel.
ORGANIC, INTEGRATED AND CONVENTIONAL MANAGEMENT IN APPLE ORCHARDS: EFFECT ON PLANT SPECIES COMPOSITION, RICHNESS AND DIVERSITY. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis., Brno, Mendelova univerzita v Brně. ISSN 1211-8516, 2011, vol. 59, no. 5, pp. 151-158.


more

 

UHER, Bohuslav - CHYTRÝ, Milan - LOSOSOVÁ, Zdeňka - HORSÁK, Michal - KINTROVÁ, Kateřina - CHATTOVÁ, Barbora.
Subaerial cyanobacteria and algae across Central European cities. In Fith European Phycological Congress. Vyd. 5. Rhodes, Greece : Taylor and Francis Group, British Phycological Society, 2011. pp. 101-304. 4.9.2011, Rhodes, Greece.


more

 

NĚMEC, Radomír - LOSOSOVÁ, Zdeňka - DŘEVOJAN, Pavel - ŽÁKOVÁ, Kristýna.
Synanthropic vegetation of the Eragrostion cilianensi-minoris alliance in the Czech Republic. Biologia, Bratislava, Slovakia. ISSN 0006-3088, 2011, vol. 66, no. 6, pp. 1019-1026.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 95 records, displayed 1 - 30