Mgr. Jan Chyba, Ph.D.

Photo not published

 

Chemické syntézy nano-fosforečnanů kovů pomocí mikrovlnných, sonochemických a elektrospinningových metod (7AMB13DE006)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Nehydrolytické sol-gelové reakce pro přípravu křemičitanů a fosforečnanů s řízenou porozitou a funkčními skupinami na povrchu (LH11028)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Oxidy a fosforečnany kovů jako formy jaderného odpadu: studium sonochemického srážení, tepelných přeměn a rozpustnosti (GAP207/11/0555)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2013
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Molekulární a supramolekulární stavební bloky pro nanostrukturované materiály (MUNI/A/0980/2009)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Reakce fosfátů a fosfonátů s fluoridy a alkoxidy titaničitými (MEB091018)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Programme KONTAKT (ME+MEB)
more
Termická analýza ve výuce anorganické a materiálové chemie (FRVS/328/2009)
MU Investigator:Mgr. Jan Chyba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more