Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.

Photo not published

 

 
2014

CZUDKOVÁ, Lenka - STOUPAL, Pavel.
Tíha tělesa: Problematický pojem fyziky?. Obzory matematiky fyziky a informatiky, FPV UKF, Tr. A Hlinku 1, 949 74 Nitra, PROTONIT s.r.o, Slovakia. ISSN 1335-4981, 2014, vol. 43, no. 2, pp. 45-53.


more

 
2013

CZUDKOVÁ, Lenka - MUSILOVÁ, Jana.
Nonholonomic mechanics: A practical application of the geometrical theory on fibred manifolds to a planimeter motion. International Journal of Non-Linear Mechanics, Nizozemí, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0020-7462, 2013, vol. 50, no. April 2013, pp. 19-24.


more

 

CZUDKOVÁ, Lenka.
Vektory a skaláry aneb Jak se vypořádat s řešením úloh z mechaniky?. In DIDFYZ 2012. Nitra : Pobočka JSMF v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. ISBN 978-80-558-0232-9, pp. 66-71. 2013, Nitra.


more

 
2012

CZUDKOVÁ, Lenka.
Kurz klasické mechaniky v úlohách a testech pro e-learning. Československý časopis pro fyziku, Praha, Fyzikální ústav AVČR. ISSN 0009-0700, 2012, vol. 62, no. 5-6, pp. 419-420.


more

 

CZUDKOVÁ, Lenka - MUSILOVÁ, Jana.
Non-holonomic mechanics: A practical application of the geometrical theory on fibered manifolds to a planimeter motion. 2012.


more

 

CZUDKOVÁ, Lenka.
Vektory a skaláry aneb Jak se vypořádat s řešením úloh z mechaniky?. 2012.


more

 

CZUDKOVÁ, Lenka.
ŽIRAFA - ŽIvot, RAdost, FAntazie: Přírodovědná soutěž pro nejmladší. Československý časopis pro fyziku, Praha, Československá akademie věd. ISSN 0009-0700, 2012, vol. 62, no. 5-6, p. 297-297.


more

 
2011

CZUDKOVÁ, Lenka - MUSILOVÁ, Jana - NEČAS, Tomáš.
Parabolický let aneb Internet a fyzikální myšlení. Československý časopis pro fyziku, Praha, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. ISSN 0009-0700, 2011, vol. 2011, no. 5, pp. 256-259.


more

 

CZUDKOVÁ, Lenka - MUSILOVÁ, Jana - STROUHALOVÁ, Jitka.
Zákony zachování v moderních variačních teoriích. Odkaz Emmy Noetherové. Československý časopis pro fyziku, Praha, Fyzikální ústav AV ČR. ISSN 0009-0700, 2011, vol. 2011, no. 2, pp. 85-91.


more

 
2010

CZUDKOVÁ, Lenka.
Fyzika (automobilové) dopravní nehody. Československý časopis pro fyziku, Praha, . ISSN 0009-0700, 2010, vol. 60, no. 3, pp. 140-142.


more

 
2009

LENC, Michal - MUSILOVÁ, Jana - CZUDKOVÁ, Lenka.
Lepage forms theory applied. Archivum Mathematicum (Brno), Brno, Masarykova univerzita. ISSN 0044-8753, 2009, vol. 45, no. 4, pp. 279-287.


more

 
2008

MUSILOVÁ, Jana - CZUDKOVÁ, Lenka.
Nástrahy newtonovské mechaniky. Československý časopis pro fyziku, Praha, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. ISSN 0009-0700, 2008, vol. 58, no. 2, pp. 103-106.


more

 

CZUDKOVÁ, Lenka - MUSILOVÁ, Jana.
Non-holonomic constraint forces in field theory in physics. In Differential geometry and its applications. Vyd. 1. USA : World Scientific, 2008. ISBN 978-981-279-060-6, pp. 603-613. 2007, Olomouc, Czech Republic.


more

 
2006

CZUDKOVÁ, Lenka - JANOVÁ, Jitka - MUSILOVÁ, Jana.
Trivial constraint variational problem. Suppl. Rend. Circ. Mat. Palermo, Italy. ISSN 0009-725X, 2006, vol. Serie II, no. 79, pp. 67-74.


more

 
2005

CZUDKOVÁ, Lenka - JANOVÁ, Jitka - MUSILOVÁ, Jana.
Non-holonomic mechanical systems and variational principle. In Differential Geometry and its Applications. Proc. Conf. Prague, August 30 - September 3, 2004. Vyd. 2005. Prague, Czech Republic : Charles University, 2005. ISBN 80-86732-63-0, pp. 571-579. 2004, Prague, Czech Republic.


more

 
2004

CZUDKOVÁ, Lenka - MUSILOVÁ, Jana.
Variational non-holonomic systems in physics. In Global Analysis and Applied Mathematics: International Workshop on Global Analysis, Ankara, Turkey 15-17 April 2004. Melville, New York : American Institute of Physics, 2004. ISBN 0-7354-0209-4, pp. 131-140. 2004, Ankara, Turkey.


more

 
2002

CZUDKOVÁ, Lenka - MUSILOVÁ, Jana.
Rozumíme silám tření?. In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2002. ISBN 80-7082-907-9, pp. 621-625. 2002, 9.-12.9.2002, Plzeň.


more

 
2000

CZUDKOVÁ, Lenka.
Fyzika a dopravní nehody. Školská fyzika, Plzeň, Pedagogická fakulta v Plzni. ISSN 1211-1511, 2000, vol. 6, no. 4, pp. 18-24.


more

 

CZUDKOVÁ, Lenka - MUSILOVÁ, Jana.
Physics in a lift and on a turntable. Physics Education, Bristol, Great Britain, Institute of Physics Publishing, Great Britain. ISSN 0031-9120, 2000, vol. 35, no. 1, pp. 22-29.


more

 

CZUDKOVÁ, Lenka - MUSILOVÁ, Jana.
The pendulum: a stumbling block of secondary school mechanics. Physics Education, Bristol, Great Britain, Institute of Physics Publishing, Great Britain. ISSN 0031-9120, 2000, vol. 35, no. 6, pp. 428-435.


more

 
1998

CZUDKOVÁ, Lenka.
Perrinova analýza Brownova pohybu jako první důkaz částicové struktury látek. Školská fyzika, Plzeň, Pedagogická fakulta v Plzni. ISSN 1211-1511, 1998, vol. 5, no. 1, pp. 9-17.


more