RNDr. Petr Kulhánek, PhD.

Osobní fotografie

 

Obor: Biomolekulární chemie

školitel doktorských studentů

  • Tomáš Bouchal (téma: Hledání biologicky aktivních látek metodami výpočetní chemie)

konzultant doktorských studentů

  • Matúš Durec (téma: Predicting supramolecular interactions and properties of systems by methods of computational chemistry)
  • Zora Střelcová (absolvent 2015, téma: Free Energy Calculations as a Tool of Supramolecular and Biomolecular Chemistry)
  • Jakub Štěpán (téma: Vývoj a aplikace metod pro studium reakčních mechanismů enzymatických reakcí)