RNDr. Petr Kulhánek, PhD.

Osobní fotografie

 

Obor: Biomolekulární chemie

školitel doktorských studentů

  • Tomáš Bouchal (téma: Hledání biologicky aktivních látek metodami výpočetní chemie)

konzultant doktorských studentů

  • Matúš Durec (téma: Využití MD simulací pro interpretaci experimentálních NMR dat a charakterizaci struktury a dynamiky biologických struktur a farmaceutických substancí.)
  • Zora Střelcová (absolvent 2015, téma: Vývoj a aplikace metod pro studium reakčních mechanismů enzymatických reakcí)
  • Jakub Štěpán (téma: Vývoj a aplikace metod pro studium reakčních mechanismů enzymatických reakcí)