prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Osobní fotografie

 

Obor: Chemie životního prostředí

školitel doktorských studentů

  • Jiří Kalina (téma: Modelování emisí skleníkových plynů v soustavě zařízení pro integrované nakládání se směsným komunálním odpadem.)
  • Petr Špičák (téma: Modelování procesů ve skládkách)
Obor: Informatika

školitel doktorských studentů

  • Miroslav Kubásek (absolvent 2007, téma: Caching Optimization in Service Oriented Architecture)
  • Jan Pavlovič (absolvent 2009, téma: Process-Oriented Modeling and Infrastructure for Remedial Decision Support System)
  • Jan Pešl (absolvent 2005, téma: Uncertainty handling in the environmental modeling using computer algebra systems with online data manipulation)
  • Jaroslav Ráček (absolvent 2003, téma: Workflow správních procesů v oblasti životního prostředí)
Obor: Obecné otázky matematiky a informatiky

školitel doktorských studentů

  • Tomáš Pitner (absolvent 1998, téma: Analýza a návrh metadatového modelu pro environmentální data)
Obor: Počítačové systémy a technologie

školitel doktorských studentů