prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Osobní fotografie

 

Obor: Chemie životního prostředí

školitel doktorských studentů

 • Jiří Kalina (téma: Modelování emisí skleníkových plynů v soustavě zařízení pro integrované nakládání se směsným komunálním odpadem.)
Obor: Informatika

školitel doktorských studentů

 • Miroslav Kubásek (absolvent 2007, téma: Caching Optimization in Service Oriented Architecture)
 • Kateřina Nečasová
 • Jan Pavlovič (absolvent 2009, téma: Process-Oriented Modeling and Infrastructure for Remedial Decision Support System)
 • Lucie Pekárková
 • Jan Pešl (absolvent 2005, téma: Uncertainty handling in the environmental modeling using computer algebra systems with online data manipulation)
 • Jaroslav Ráček (absolvent 2003, téma: Workflow správních procesů v oblasti životního prostředí)
Obor: Obecné otázky matematiky a informatiky

školitel doktorských studentů

 • Tomáš Pitner (absolvent 1998, téma: Analýza a návrh metadatového modelu pro environmentální data)
Obor: Počítačové systémy a technologie

školitel doktorských studentů

 • Jakub Dubrovský (absolvent 2014, téma: Využití mobilních technologií pro podporu GISu)
 • Martin Komenda (téma: Aplikace informačních a komunikačních technologií pro komplexní podporu e-learningu ve vybraných studijních oborech)
 • Jonáš Ševčík