Seznam oborů, ve kterých je MU oprávněna konat habilitační řízení

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Antropologie
 • Biochemie
 • Biomolekulární chemie
 • Ekologie
 • Ekotoxikologie
 • Fyzická geografie
 • Fyzika kondenzovaných látek
 • Fyzika plazmatu
 • Fyzikální chemie
 • Fyziologie rostlin
 • Fyziologie živočichů
 • Genomika a proteomika
 • Geologické vědy
 • Chemie životního prostředí
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Matematika - Algebra a teorie čísel
 • Matematika - Aplikovaná matematika
 • Matematika - Geometrie
 • Matematika - Matematická analýza
 • Mikrobiologie
 • Molekulární biologie a genetika
 • Organická chemie
 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Zoologie