Odborné časopisy

Odborné časopisy vydávané fakultou

Anthropologia integra
Mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, recenze a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) antropologie a příbuzných disciplín.
ISSN 1804-6657 (print), ISSN 1804-6665 (on-line), periodicita 2
Adresa:Vinařská 499/5, 659 13 Brno
Telefon:549 49 5755
E-mail:jmalina@scidotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://anthrop.sci.muni.cz/issues.yhtml
Archivum Mathematicum
Matematický časopis v angličtině
ISSN 1212-5059, periodicita 4
Adresa:Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Telefon:549 49 5404, 5644
E-mail:archmath@mathdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.emis.de/journals/AM/
Czech Polar Reports
Czech Polar Reports je mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, technické zprávy o měřících přístrojích, recenze knih z oblasti výzkumu polárních oblastí, a to zejména těchto disciplin: paleontologie, geologie, geochemie, geomorfologie, glaciologie, klimatologie, hydrologie, pedologie, biochemie, ekologie, mikrobiologie, a všechny podobory polární botaniky a zoologie.
ISSN 1805-0689 (print), ISSN 1805-0697 (on-line), periodicita 2
Adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Telefon:549 49 3807
E-mail:mbartak@scidotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.sci.muni.cz/CPR/
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Časopis publikuje průběžná zjištění, nová data a jejich základní interpretace v uvedených oblastech. Cílem je rychlé informování geologické veřejnosti o nových objevech a pokroku řešených projektů.
ISSN 1212-6209, periodicita 2
Adresa:Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Telefon:549 49 7055
E-mail:marek@scidotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.sci.muni.cz/gap/casop/
 

Další odborné časopisy vydávané MU

Archaeologia historica
Uveřejňuje tematicky zaměřené příspěvky z konferencí archeologie středověku.
ISSN 0231-5823, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 5211, 549 49 4045
E-mail:merinsky@phildotmunidotcz, irena@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/waoa/home/publikace/archis/
Bohemica litteraria
Časopis uveřejňuje příspěvky z oblasti literárněvědné bohemistiky a příbuzných disciplín.
ISSN 1213-2144, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 4497
E-mail:kudrnac@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz//wff/home/publikace/casopisy/bohemica-litteraria
Brno Studies in English
Recenzovaný mezinárodní časopis publikující články z oblasti anglistiky a amerikanistiky.
ISSN 0524-6881, periodicita 2
Adresa:Gorkého 57/7, 602 00 Brno
Telefon:549 49 3573
E-mail:chovanec@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/brno-studies-in-english/
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
Recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti germanistické, nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií.
ISSN 1803-7380, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 6240
E-mail:pospslav@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/german/BBGN.htm
Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache
Základní periodikum pro všechny, kteří chtějí prostřednictvím němčiny jako cizího jazyka pracovat ve vědecké sféře, přes různé aspekty její činnosti a zároveň se učit základy didaktických, kulturních nebo literárních dovedností.
ISSN 1803-4411, periodicita 2
Adresa:Poříčí 945/9, 603 00 Brno
Telefon:549 49 4784
E-mail:janikova@peddotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/aktivity/bruenner-hefte-zu-deutsch-als-fremdsprache/
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace
Recenzovaný online časopis zabývající se sociálně-vědním pohledem na kyberprostor: publikuje empirické i teoretické články reflektující psychosociální dopady internetu na jednotlivce a společnost. Časopis publikuje výhradně v angličtině a je interdisciplinární - obsahuje články nejen z oboru psychologie, ale i mediálních studií, sociologie, politologie a dalších disciplín. Plné texty článků jsou volně dostupné na webu odkaz do nového oknahttp://cyberpsychology.eu.
ISSN 1802-7962, periodicita 2
Adresa:Joštova 218/10, 602 00 Brno
Telefon:549 49 7451
E-mail:smahel@fssdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://cyberpsychology.eu
Czech Journal of Tourism
Vědecký časopis publikující především recenzované vědecké práce a studie, které vycházejí z teoretických poznatků a vlastního výzkumu autorů, zaměřený na cestovní ruch s ohledem na jeho interdisciplinární charakter. Věnuje se zejména ekonomické, environmentální, etické, kognitivní, manažerské, politické a prostorové stránce cestovního ruchu.
ISSN 1805-3580, periodicita 2
Adresa:Lipová 507/41a, 602 00 Brno
Telefon:549 49 1784
E-mail:holesinska@econdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.czechjournaloftourism.cz
Czech-Polish historical and pedagogical journal
Rezencovaný odborný česko-polský historicko-pedagogický časopis. Posláním časopisu je přispívat k poznání dějin a kultury dvou sousedních zemí – Polska a České republiky.
ISSN 1803-6546, periodicita 2
Adresa:Poříčí 945/9, 603 00 Brno
Telefon:549 49 7470
E-mail:vaculik@peddotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.ped.muni.cz/whis/journal.html
Časopis pro právní vědu a praxi
Recenzovaný odborný časopis Právnické fakulty MU, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy.
ISSN 1210-9126 (tištěná verze), 1805-2789 (on-line verze), periodicita 4
Adresa:Veveří 158/70, 611 80 Brno
E-mail:JirinadotMichlova@lawdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.law.muni.cz/content/cs/cpvp/
Discourse and Interaction
Lingvistický časopis, který poukazuje na současný výzkum problémů jako je například myšlení v cizím jazyku a s ním související nauka o stylistice.
ISSN 1802-9930, periodicita 2
Adresa:Poříčí 945/9, 603 00 Brno
Telefon:549 49 3696, 549 49 3732
E-mail:navratilova@peddotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.ped.muni.cz/weng/about_us/discourse_and_interaction
Études romanes de Brno
Recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti románských jazyků a literatur.
ISSN 1803-7399, periodicita 2
Adresa:Gorkého 57/7, 602 00 Brno
Telefon:549 49 4581
E-mail:kylousek@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/etudes-romanes-de-brno
Financial Assets and Investing
Recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je přinést nové poznatky v oblasti finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví a právního rámce. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce v angličtině.
ISSN 1804-5081 (tištěná verze), ISSN 1804–509X (on-line verze) , periodicita 4
Adresa:Lipová 507/41a, 602 00 Brno
Telefon:549 49 4006
E-mail:MartindotSvoboda@econdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://fai.econ.muni.cz/
Graeco-latina Brunensia
Časopis uveřejňuje příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka (či jevů z nich vycházejících).
ISSN 1803-7402, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 3119
E-mail:bartonek@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/graeco-latina-brunensia
Interface
Časopis vydávaný Centrem pro transfer technologií Masarykovy univerzity (CTT). Toto centrum představuje zázemí pro uplatnění výsledků výzkumu a vývoje cestou spolupráce mezi univerzitou a průmyslem.
ISSN 1803-5248, periodicita 2
Adresa:Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Telefon:549 49 4654
E-mail:janouskovcova@cttdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.ctt.muni.cz/cs/newsletter-interface
Klinická psychologie a osobnost
Recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní odborné psychologické příspěvky v češtině a angličtině.
ISSN 1805-6393, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 3464
E-mail:7891@maildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wups/
Komenský
Odborný časopis pro učitele základní školy, orientuje se však také na studenty učitelství, sociální a speciální pedagogiky. Témata prací se zaměřují zejména na moderní výchovně-vzdělávací trendy, inovativní přístupy ve školní praxi, alternativní školy, problematiku integrativní pedagogiky s ohledem na evropskou dimenzi v těchto oblastech.
ISSN 0323-0449, periodicita 4
Adresa:Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon:549 49 5498
E-mail:martinec@peddotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.ped.muni.cz/komensky/
Linguistica Brunensia
Časopis se věnuje obecné lingvistice, indoevropeistice, slavistice a bohemistice.
ISSN 1803-7410, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 3205
E-mail:blazek@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/lb/linguistica-brunensia/
Linguistica ONLINE
Časopis publikuje články zabývající se všemi aspekty lingvistiky.
ISSN 1801-5336, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
E-mail:linguistica@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/linguistica/about.html
Masaryk University Journal of Law and Technology
Recenzovaný časopis Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který se věnuje problematice práva ve všech směrech.
ISSN 1805-5943 (tištěná verze), ISSN 1802-5951 (on-line verze), periodicita 2
Adresa:Veveří 158/70, 611 80 Brno
E-mail:mujlt@lawdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.mujlt.law.muni.cz
Museologica Brunensia
Vědecký recenzovaný časopis publikující původní vědecké práce z oblasti muzeologie a muzejnictví z prostředí střední Evropy, ale i jiných oblastí. Součástí časopisu jsou recenze výstav, informace k aktivitám v oboru, atd. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu s aplikací do muzejnictví.
ISSN 1805-4722, periodicita 2
Adresa:Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno
Telefon:543 424 043
E-mail:jarkovska@mendelmuseumdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.mendelmuseum.muni.cz/cz/museologica-brunensia/
Musicologica Brunensia
Recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti hudební vědy a příbuzných disciplín.
ISSN 1212-0391, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 4770
E-mail:macek@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/musicologica-brunensia
Národohospodářský obzor
Recenzovaný odborný časopis, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie.
ISSN 1213-2446 (tištěná verze), ISSN 1804-1996 (on-line verze) , periodicita 4
Adresa:Lipová 507/41a, 602 00 Brno
Telefon:549 49 6789
E-mail:nho@econdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://nho.econ.muni.cz/
Opuscula historiae artium
Recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti dějin umění a příbuzných disciplín.
ISSN 1211-7390, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 7280
E-mail:suchanek@maildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/dejum/content/nabidka_publikaci/opuscula.php
Pedagogická orientace
Vědecký recenzovaný časopis, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení.
ISSN 1211-4669, periodicita 4
Adresa:Poříčí 623/7, 603 00 Brno
Telefon:549 49 1677
E-mail:knecht@peddotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.ped.muni.cz/pedor/
Politologický časopis
Časopis nabízí reprezentativní platformu pro prezentaci výsledků původního politologického výzkumu, a tím se významně podílí na konstituování politologie jako vědecké disciplíny a na jejím etablování v rámci ostatních sociálních věd. Časopis přináší studie, články, recenzní stati, diskusní příspěvky, recenze a informace o dění v politologické obci.
ISSN 1211-3247, periodicita 4
Adresa:Joštova 218/10, 602 00 Brno
Telefon:549 49 4761
E-mail:hlousek@fssdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.politologickycasopis.cz/cz/
Pro-Fil
Elektronický časopis, který publikuje příspěvky z oblasti filozofie. Čtenáři zde naleznou texty, stati, rozhovory, recenze, anotace, upozornění a zprávy. Časopis zveřejňuje odborné studie i příspěvky vhodné pro výuku filozofie.
ISSN 1212-9097, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 3288
E-mail:brazda@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil
ProInflow
Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd. Je primárně určen autorům a čtenářům, kteří se touto problematikou zabývají na odborné úrovni. Vychází výhradně v elektronické verzi.
ISSN 1804-2406, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
E-mail:casopis_IV@inflowdotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://pro.inflow.cz/
Psychoterapie
Praxe – inspirace – konfrontace
ISSN 1802-3983, periodicita 4
Adresa:Joštova 218/10, 602 00 Brno
Telefon:549 49 7970
E-mail:vybiral@fssdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://psychoterapie.fss.muni.cz/index.php
Revue pro právo a technologie
Odborný recenzovaný časopis pro technologické obory práva a právní vědy.
ISSN 1804-5383, periodicita 2
Adresa:Veveří 158/70, 611 80 Brno
Telefon:549 49 6445
E-mail:RadimdotPolcak@lawdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.law.muni.cz/content/cs/rpt/
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd
Časopis přináší celou řadu zajímavých článků i dalších informací ze společenskovědní oblasti, zejména z historie.
ISSN 1211-6068, periodicita 2
Adresa:Poříčí 945/9, 603 00 Brno
Telefon:549 49 7470
E-mail:dvorakhans@seznamdotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.ped.muni.cz/whis/sbornik.html
Slavica litteraria
Recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje slavistické literárně vědné příspěvky.
ISSN 1212-1509, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 6240
E-mail:michalp@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wusl/home/publikace/slavica-litteraria
Sociální studia
Cílem časopisu je především zpřístupňovat nové pohledy a témata v rámci sociálně-vědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena.
ISSN 1214-813X (tištěná verze), ISSN 1803-6104 (on-line verze), periodicita 4
Adresa:Joštova 218/10, 602 00 Brno
Telefon:549 49 8396
E-mail:vido@fssdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://socstudia.fss.muni.cz
Středoevropské politické studie
Recenzovaný vědecký on-line časopis nabízející odbornou platformu pro publikaci textů z široce pojaté oblasti politických věd. Spojuje areálové zaměření na střední a východní Evropu se zvláštním zřetelem k oblastem komparativního výzkumu, zahraniční a bezpečnostní politiky a politické teorie.
ISSN 1212-7817, periodicita 3
Adresa:Joštova 218/10, 602 00 Brno
Telefon:549 49 3410
E-mail:cepsr@fssdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://journals.muni.cz/cepsr
Studia archaeologica Brunensia
Recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z archeologie a příbuzných oborů.
ISSN 1805-918X, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 8057
E-mail:ungerman@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/studia-archeologica-brunensia
Studia historica Brunensia
Časopis zveřejňuje příspěvky z oblasti historie a příbuzných disciplín.
ISSN 1803-7429, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 3197
E-mail:pbocek@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/studia-historica
Studia paedagogica
Recenzovaný odborný časopis, přináší původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve sférách života společnosti.
ISSN 1803-7437, periodicita 4
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 7080
E-mail:ksedova@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica
Studia philosophica
Recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti filozofie a příbuzných disciplín.
ISSN 1803-7445, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 5925
E-mail:pavlinco@phildotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/studia-philosophica
Studia Sportiva
Vědecký recenzovaný časopis, který informuje odbornou veřejnost o vědecko-výzkumných poznatcích a odborných studiích v kinantropologii a v jejich vědních přesazích.
ISSN 1802-7679, periodicita 2
Adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
E-mail:pzaoral@gmaildotcom
URL:odkaz do nového oknahttp://www.fsps.muni.cz/studiasportiva/
Testforum
Elektronický recenzovaný odborný časopis vydávaný od roku 2010 pracovní skupinou při Českomoravské psychologické společnosti a Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Věnuje se exluzivně teorii a praxi psychodiagnostiky, otázkám kvality testů a dotazníků, teoretickým i praktickým otázkám psychometriky a i širším odborným debatám na tato témata.
ISSN 1805-9147, periodicita 2
Adresa:Joštova 218/10, 602 00 Brno
Telefon:549 49 4616
E-mail:redakce@testforumdotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.testforum.cz/
Theatralia
Revue současného myšlení o divadelní kultuře je recenzovaným vědeckým časopisem, jehož cílem je mapovat divadlo ve všech jeho podobách jazykových i žánrových bez ohledu na dobu a teritorium.
ISSN 1803-845X, periodicita 2
Adresa:Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon:549 49 4056
E-mail:theatralia@seznamdotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.phil.muni.cz/kds/index.php?menu=katedra&sub=publikace&str=teatralia.php
Zpravodaj ÚVT MU
Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na MU
ISSN 1211-3395, periodicita 5
Adresa:Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Telefon:549 49 3296
E-mail:zpravodaj@icsdotmunidotcz
URL:odkaz do nového oknahttp://www.ics.muni.cz/zpravodaj/