Ministerstvo průmyslu a obchodu

odkaz do nového oknaMinisterstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro průmyslovou politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství; pro podporu podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti; pro vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské politiky; pro podporu malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti; pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví; pro elektronické komunikace a poštovní služby.

Řešené projekty

Přehled projektů řešených na fakultě

    V současné době není žádný projekt zvoleného typu řešen.

Metodické řízení