Project details

 

Posílení a zkvalitnění tvůrčí činnosti studentů PřF v oborech matematika, fyzika a vědy o Zemi (KVAS-MPG)

Project Identification:MUNI/A/1060/2009
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Project Team Member:Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
Prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
Prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Josef Zeman, CSc.
Publications/Results:more