Detail projektu

 

Molekulární a supramolekulární stavební bloky pro nanostrukturované materiály (MOSTNAMAT)

Kód projektu:MUNI/A/0980/2009
Období řešení:1/2010 - 12/2012
Investor:Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu:Grantová agentura MU - Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Fakulta/Pracoviště MU:
Přírodovědecká fakulta
Řešitel na MU:prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Člen realizačního týmu:Mgr. Marcel Ambrož
Mgr. Peter Bartoš
doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
RNDr. Václav Havel
Ing. Pavlína Hemzalová
Mgr. Martin Hodáň
Mgr. Michaela Hylsová
Mgr. Jan Chyba, Ph.D.
Mgr. Martin Janíček
RNDr. Lukáš Jeremias, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
Mgr. Ľubica Klíčová, Ph.D.
Mgr. Iva Kollhammerová
Ing. Viktor Kolman, Ph.D.
Mgr. Silvia Kováčová
RNDr. Václav Kubát
Mgr. Lukáš Maier, Ph.D.
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
Mgr. Petr Ostřížek
Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Mgr. Zdeněk Spíchal, Ph.D.
Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D.
Mgr. Peter Šebej, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
Mgr. David Škoda, Ph.D.
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
Mgr. Tomáš Šolomek, Ph.D.
Mgr. Peter Štacko
Mgr. Jan Švec, Ph.D.
Mgr. Alexandra Vincencová
Ing. Monika Všianská, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Hlavní náplní projektu bude hledání efektivních metod přípravy, studium struktury a chemických vlastností molekulárních stavebních jednotek, vhodných pro vytváření vyšších molekulárních, supramolekulárních, polymerních a nanostrukturních celků s dvou a třírozměrnou architekturou a zesítěním, porézních materiálů, metaloorganických, koordinačních a organických polymerů. Budou studovány jejich řízené modifikace a funkcionalizace. Tyto molekuly budou založeny zejména na kubických a jiných polyedrických metalofosfonátových a metalosilikátových klastrech, koordinačních komplexech přechodných kovů a lanthanoidů s polyfunkčními karbamáty, fosfinoxidy, fosfonáty a sulfonáty, dále na bicyklo[1.1.1]pentanových strukturách, vytvářejících molekulární tyčinky, derivátech cucurbiturilu, obsahujících reaktivní funkční skupiny, heteromakrocyklech nebo chirálních helicenech a oligochinonech. Syntéza některých látek bude založena na využití zeolitů a jiných organizovaných pomocných systémů, fotokatalýze, nebo na aplikaci chirálních induktorů při přípravě optických izomerů. Stavební molekulární jednotky pak budou uspořádány do dvou a třírozměrných zesítěných porézních materiálů hydrotermálními metodami a metodami soft-chemistry s využitím samouspořádajících (samoskladebných) procesů. Vzájemné spojení stavebních bloků do nanostrukturovaných celků nebo připojení těchto molekulárních jednotek k povrchům bude v některých případech realizováno pomocí fotoodstupujících linkerů. Připravené materiály budou studovány z hlediska funkčního použití pro přípravu polymerních membrán pro zachycování a separaci plynů a par organických látek, pro přípravu objemových sorpčních materiálů pro aplikace v sorpci a ukládání ekonomicky důležitých plynů (vodík, CO2, CH4). Procesy a mechanismy sorpce vodíku ve vybraných perspektivních materiálech budou studovány s pomocí ab-initio výpočtů elektronové struktury.