Project details

 

Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti molekulární biologie a genetiky (MoBiGen)

Project Identification:MUNI/A/0982/2009
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme) - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Project Team Member:Mgr. David Bednář
Assoc. Prof. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
Mgr. Martin Benešík
Mgr. Tomáš Čermák, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Mgr. Barbora Dvořáková
Mgr. Hana Filková
Mgr. Pavla Holochová, PhD.
Mgr. Václav Holub
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
Mgr. Jan Ištvánek
Mgr. Blanka Jančeková
Mgr. Alžběta Jugová
Mgr. Mikoláš Jurda
Mgr. Miroslava Kiššová
Mgr. Marie Klumplerová
Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D.
Ing. Iveta Konýčková
Mgr. Karla Kostýlková
Mgr. et Mgr. Zuzana Krajcarová Koldínská
Mgr. Olga Krupková
Assoc. Prof. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Mgr. Lucie Kuntová, Ph.D.
Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
Mgr. Hana Malinská, Ph.D.
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
Mgr. Aneta Mikulášová
Mgr. Pavlína Motlová
Bc. Jan Němec
Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
Mgr. Veronika Némethová
Mgr. Lucia Nováková
Mgr. Edita Ošťádalová
Assoc. Prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Pavlů
Mgr. et Mgr. Kristýna Pížová
Mgr. Hana Plešingerová
Mgr. Jana Rájová, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
RNDr. Iva Slámová
Mgr. Jan Smetana, Ph.D.
Ing. Martina Soldánová
Mgr. Barbora Šafaříková
Mgr. Jiří Šána
Mgr. Hana Šebestová
RNDr. Jan Škoda
Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Mgr. Jiří Šmejkal
Mgr. Ondřej Štěpánek
Mgr. Kristina Štěpanovská
Mgr. Eva Švandová, Ph.D.
Mgr. Filip Trčka
Mgr. Zuzana Tvarůžková
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.
Mgr. Martina Vaňásková
Mgr. Marian Varga, Ph.D.
Mgr. Barbora Veselá
Prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Mgr. Romana Zaoralová