Project details

 

Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti molekulární biologie a genetiky (MoBiGen)

Project Identification:MUNI/A/0982/2009
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Project Team Member:Mgr. David Bednář
Assoc. Prof. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
Mgr. Martin Benešík
Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá
Mgr. Eva Budišová Švandová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Čermák, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Mgr. Kristina Ďurechová
Mgr. Barbora Dvořáková
Mgr. Hana Filková
Mgr. Pavla Holochová, PhD.
Mgr. Václav Holub
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D.
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D.
Mgr. Blanka Jančeková
Mgr. Alžběta Jugová
Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.
Mgr. Miroslava Kiššová
Mgr. Marie Klumplerová
Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D.
Ing. Iveta Konýčková
Mgr. Karla Kostýlková
Mgr. et Mgr. Zuzana Krajcarová Koldínská
Mgr. Olga Krupková
Assoc. Prof. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Mgr. Lucie Kuntová, Ph.D.
Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
Mgr. Hana Malinská, Ph.D.
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
Mgr. Aneta Mikulášová, Ph.D.
Mgr. Pavlína Motlová
Bc. Jan Němec
Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
Mgr. Veronika Némethová
Mgr. Lucia Nováková, Ph.D.
Mgr. Edita Ošťádalová
Assoc. Prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Pavlů
Mgr. Hana Plešingerová
Mgr. Jana Rájová, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
RNDr. Iva Slámová
Mgr. Jan Smetana, Ph.D.
Ing. Martina Soldánová
Mgr. Barbora Šafaříková
Mgr. Jiří Šána, Ph.D.
Mgr. Hana Šebestová, Ph.D.
RNDr. Jan Škoda, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Mgr. Jiří Šmejkal
Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D.
Mgr. Filip Trčka, Ph.D.
Mgr. Zuzana Tvarůžková
RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.
Mgr. Martina Vaňásková
Mgr. Marian Varga, Ph.D.
Mgr. Barbora Veselá, Ph.D.
Prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Mgr. Romana Zaoralová