Project details

 

Matematická statistika a modelování (Statistika a modelování)

Project Identification:MUNI/A/1001/2009
Project Period:1/2010 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
Project Team Member:Mgr. Michaela Benešová
Mgr. Jakub Čupera, Ph.D.
Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.
Prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Assoc. Prof. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Mgr. Pavla Krajíčková
Mgr. Lenka Křivánková
Mgr. Jitka Kühnová, Ph.D.
Assoc. Prof. RNDr. Petr Lánský, CSc.
Mgr. Jana Nováková
Mgr. Jan Orava
Mgr. Václav Pink, Ph.D.
Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.