Project details

 

Diagnostický význam amplifikace genů hTERC a MYCC při vzniku a vývoji cervikálních intraepiteliálních dysplázií a karcinomu děložního hrdla

Project Identification:NT11089-4/2010
Project Period:9/2010 - 12/2013
Investor:link to a new windowMinistry of Health of the CR
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Project Team Member:RNDr. Iva Slámová
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
Cooperating Organization:
link to a new windowMasaryk Memorial Cancer Institute Brno
Responsible Person:MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.
Publications/Results:more
Keywords:cervical carcinoma, cervical intraepithelial neoplasia, genetic alteration, hTERC amplification, MYCC amplification, FISH, arrayCGH