Research Project Results

 

Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky

Project Identification:CZ.1.07/2.2.00/15.0201
MU Investigator:Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:10/2010 - 9/2013
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness- 2.2 Higher education
Cooperating Organization:
link to a new windowBiskupské gymnázium
link to a new windowGymnázium Brno-Řečkovice
link to a new windowGymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14

Publications:

 
2012

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Jak vypadají "státnice" z pedagogicko-psychologického základu v programech Učitelství pro střední školy na PřF MU?. Učit se učit, Brno, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. 2012, vol. 2012, 3 pp.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
O čem se dočtete v novém čísle časopisu Učitel matematiky – číslo 4 (84)?. Učit se učit. ISSN 1805-0573, 2012.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Postavení učitele ve společnosti se změnilo, naším úkolem je na to studenty učitelství připravit,“ říká Zuzana Došlá. . 2012.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
PřF MU nabízí mezioborový předmět KLIMATICKÉ ZMĚNY. Učit se učit, Brno, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. ISSN 1805-0573, 2012, vol. 2012, 2 pp.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana - FUCHS, Eduard.
ROZHOVOR o státní maturitě s Eduardrm Fuchsem. Učitel matematiky, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 1210-9037, 2012.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
ROZHOVOR: „Státní maturita by měla zajistit základní úroveň středoškolského vzdělání,“ říká Eduard Fuchs. Učit se učit, Brno, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. ISSN 1805-0573, 2012.


more

 
2011

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Příběh a jeho využití ve výuce. Jak učit pomocí příběhu? Snadno!. Učit se učit, Brno, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. ISSN 1805-0573, 2011, no. 2011, 2 pp.


more