Research Project Results

 

Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky

Project Identification:CZ.1.07/2.2.00/15.0201
MU Investigator:Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:10/2010 - 9/2013
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness- 2.2 Higher education
Cooperating Organization:
link to a new windowBiskupské gymnázium
link to a new windowGymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14
link to a new windowGymnázium Brno-Řečkovice

Publications:

 
2015

BARTOŇOVÁ, Miroslava.
Cognitive strategies and the choice of learning styles in students with learning disabilities. In Ph Publico. 1.vyd. Eisenstat : Pedagogische Hochschule Burgenland, 2015. ISBN 978-3-85253-524-1, pp. 7-15.


more

 
2013

book coverBOCHNÍČEK, Zdeněk - HALIŠKA, Jaromír - KOBÍKOVÁ, Zuzana - ŠIMONÍK, Oldřich - KRUPKA, Peter - ROTREKLOVÁ, Olga - PAPÍRNÍK, Tomáš - MAREČEK, Aleš - HERBER, Vladimír - HERMAN, Jiří.
Na pomoc pedagogické praxi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 132 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6302-0.


more

 

BITTNER, Michal.
Úvod do udržitelného rozvoje: souvislosti environmentálního pilíře. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 250 pp. Edice RECETOX. ISBN 978-80-210-6622-9.


more

 
2012

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Jak vypadají "státnice" z pedagogicko-psychologického základu v programech Učitelství pro střední školy na PřF MU?. Učit se učit, Brno, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. 2012, vol. 2012, 3 pp.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
O čem se dočtete v novém čísle časopisu Učitel matematiky – číslo 4 (84)?. Učit se učit. ISSN 1805-0573, 2012.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Postavení učitele ve společnosti se změnilo, naším úkolem je na to studenty učitelství připravit,“ říká Zuzana Došlá. . 2012.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
PřF MU nabízí mezioborový předmět KLIMATICKÉ ZMĚNY. Učit se učit, Brno, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. ISSN 1805-0573, 2012, vol. 2012, 2 pp.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana - FUCHS, Eduard.
ROZHOVOR o státní maturitě s Eduardrm Fuchsem. Učitel matematiky, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 1210-9037, 2012.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
ROZHOVOR: „Státní maturita by měla zajistit základní úroveň středoškolského vzdělání,“ říká Eduard Fuchs. Učit se učit, Brno, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. ISSN 1805-0573, 2012.


more

 

book coverBARTOŇOVÁ, Miroslava - PITNEROVÁ, Pavla - BOČKOVÁ, Barbora - DOLEŽALOVÁ, Lenka - KLENKOVÁ, Jiřina - PROCHÁZKOVÁ, Lucie - PŘINOSILOVÁ, Dagmar - RÖDEROVÁ, Petra - VÍTKOVÁ, Marie - VOJTOVÁ, Věra.
Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 221 pp. neuveden. ISBN 978-80-210-6001-2.


more

 
2011

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Příběh a jeho využití ve výuce. Jak učit pomocí příběhu? Snadno!. Učit se učit, Brno, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. ISSN 1805-0573, 2011, no. 2011, 2 pp.


more