Project details

 

Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (Bezobratlí v prameništních slatiništích)

Project Identification:GAP505/11/0779
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor:link to a new windowCzech Science Foundation
Programme / Project Type:Standard Projects -
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Project Team Member:Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D.
Mgr. Vendula Polášková, Ph.D.
RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Marie Zhai, Ph.D.
Publications/Results:more