Project details

 

Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 (textil)

Project Identification:DF11P01OVV017
Project Period:3/2011 - 12/2015
Investor:link to a new windowMinistry of Culture of the CR
Programme / Project Type:Applied research and development of national and cultural identity 2011 - 2017 -
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Project Team Member:Světlana Filípková
ak. mal. Zdenka Kuželová
Mgr. Marie Petlachová, Ph.D.
Cooperating Organization:
link to a new windowInstitute of Folk Culture in Strážnice
Responsible Person:Mgr. Martin Šimša
Publications/Results:more