Project details

 

Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR : metodika a software pro ochranu a využití děl národního kartografického dědictví. (TEMAP)

Project Identification:DF11P01OVV003
Project Period:3/2011 - 12/2015
Investor:link to a new windowMinistry of Culture of the CR
Programme / Project Type:Applied research and development of national and cultural identity 2011 - 2017 -
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Project Team Member:Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Cooperating Organization:
link to a new windowThe Moravian Library Brno
Responsible Person:Ing. Petr Žabička
link to a new windowCharles University Prague
Publications/Results:more