Project details

 

Evolučně-imunitní a ekologické aspekty parazitace u hybridních a polypoidních kaprovitých ryb

Project Identification:GAP505/12/0375
Project Period:1/2012 - 12/2016
Investor:link to a new windowCzech Science Foundation
Programme / Project Type:Standard Projects -
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
Project Team Member:RNDr. Radim Blažek, Ph.D.
RNDr. Kristína Civáňová, Ph.D.
RNDr. Martina Dávidová, Ph.D.
Assoc. Prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Mgr. Lenka Gettová
Assoc. Prof. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
Kristýna Koukalová
Mgr. Eva Řehulková, Ph.D.
Assoc. Prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
Cooperating Organization:
link to a new windowInstitute of Vertebrate Biology of the ASCR, v. v. i.
Responsible Person:Ing. Lukáš Vetešník, PhD.
Publications/Results:more