Detail projektu

 

Účinky metotrexátu na linie derivované ze solidních nádorů dětského věku

Kód projektu:MUNI/C/0803/2011
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor:Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu:Grantová agentura MU - Kategorie C - Program rektora - Podpora vynikajících diplomových prací
Fakulta/Pracoviště MU:
Přírodovědecká fakulta
Řešitel na MU:Mgr. Gabriela Pavlasová
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Projekt je zaměřen na detailní studium účinku metotrexátu (MTX) na modelu buněčných linií vybraných typů solidních nádorů dětského věku (osteosarkom a meduloblastom). Projekt se zabývá jedním z možných mechanismů působení MTX - inhibicí syntézy nukleových kyselin. Budou hodnoceny změny v proliferaci, buněčném cyklu a indukci apoptózy u jednotlivých buněčných linií. Dále bude porovnávána účinnost high-dose MTX v kombinaci s antidotem leukovorinem vs. low-dose MTX bez leukovorinu jakožto dvou možných přístupu v léčbě pomocí MTX.