Project details

 

Využití in vitro testování cytotoxicity látek ve výuce environmentální toxikologie

Project Identification:FRVS/1198/2012
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:link to a new windowMinistry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty/Unit:
Faculty of Science
MU Investigator:Mgr. Petra Kubincová
Project Team Member:Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
Mgr. Anita Vaculovič