Detail projektu

 

Předpovědi rychlosti ztráty hmoty horkých hvězd

Kód projektu:GA205/08/0003
Období řešení:1/2008 - 12/2012
Investor:odkaz do nového oknaGrantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu:Standardní projekty -
Fakulta/Pracoviště MU:
Přírodovědecká fakulta
Řešitel na MU:prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Člen realizačního týmu:RNDr. Jan Janík, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaAstronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Odpovědná osoba:doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Obor:BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika (B - Fyzika a matematika)
Publikace/Výsledky:více
Klíčová slova:hvězdný vítr, rychlost ztráty hmoty, hydrodynamika
Anotace

Hmotné horké hvězdy tvoří důležitou složku jak naší Galaxie, tak i mnohých dalších galaxií. Proto je znalost jejich vývoje a jejich vlivu na okolohvězdné prostředí nezbytná pro pochopení struktury a vývoje jednotlivých galaxií. Jedním z nejpalčivějších současných problémů spojených s vývojem hmotných hvězd je naše neznalost přesných hodnot množství látky, kterou horké hvězdy ztrácejí prostřednictvím hvězdného větru. Projekt si klade za cíl získání dostatečně věrohodných předpovědí rychlosti ztráty hmoty prostřednictvím větru, které budou moci být použity například pro modely hvězdného vývoje. Budeme studovat vliv jednotlivých aproximací, které mohou ovlivnit předpovědi rychlosti ztráty hmoty. Na základě porovnání s pozorováním jednotlivých hvězd získáme modely, kterou budou schopny velice přesně předpovídat parametry hvězdného větru. Tyto modely budou posléze využity pro sestavení předpovědí rychlosti ztráty hmoty vhodných pro výpočty vývoje hmotných hvězd. Projekt přispěje k podstatně lepšímu pochopení hvězdného větru horkých hvězd a v důsledku toho také vývoje hmotných hvězd.