Detail projektu

 

Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů Masarykovy univerzity a VUT s účastí aplikační sféry

Kód projektu:CZ.1.07/2.4.00/12.0054
Období řešení:11/2009 - 10/2012
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Fakulta/Pracoviště MU:
Lékařská fakulta
Řešitel na MU:doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Člen realizačního týmu:RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.
Hana Budíková
MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Diviš
Jana Dvořáková
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
Ing. Eliška Kepáková
Mgr. Petra Sýkorová
Jana Šplouchalová, DiS.
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaFakultní nemocnice Brno
Odpovědná osoba:Mgr. Jana Gottwaldová
odkaz do nového oknaRoche s.r.o.
Odpovědná osoba:Ing Radoslav Blažek
odkaz do nového oknaVysoké učení technické v Brně
Odpovědná osoba:doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
Anotace

Cílem projektu je vypracovat, v praxi ověřit a provozovat vzorový efektivní algoritmus pro zajištění kontinuálního kontaktu různých vzdělávacích subjektů se zástupci aplikační a podnikatelské sféry na pozadí profesně zaměřených bakalářských a magisterských studijních programů s ohledem na definované potřeby praxe, s cílem zvýšení adaptability, konkurenceschopnosti a profesní úspěšnosti jejich absolventů. Cílovými skupinami projektu jsou jednak akademičtí pracovníci a studenti jednotlivých studijních programů Masarykovy univerzity (lékařské a přírodovědecké fakulty) a VUT Brno. Společným jmenovatelem je jejich biomedicínské zaměření. Výstupem projektu bude zvýšení připravenosti pedagogických pracovníků k týmové spolupráci partnerských vzdělávacích institucí a vnějších partnerů, reciproční využití jejich znalostí, schopností a dovedností s konečným efektem na univerzálnost absolventů, jejich podnikavost, inovativnost a uplatnění v praxi.