Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 249


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 7Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|...|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|Next pageLast page
found: 249 records, displayed 201 - 220
Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 (DF11P01OVV017)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2011 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Applied research and development of national and cultural identity (NAKI) (2011-2017)
more
Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie (GAP503/12/0682)
MU Investigator:Prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Transkripční továrny v regulaci long-range interakcí embryonálních kmenových buněk (MUNI/C/0934/2013)
MU Investigator:Bc. Bára Szarowská
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Tvarová analýza kosti pánevní: plná verze programu HIP (MUNI/FR/0284/2014)
MU Investigator:Mgr. Jana Jungerová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Úloha genetických abnormalit ve vývoji a progresi prekancerózy monoklonální gamapatie nejasného významu (NT13492-4/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health's Departmental Research and Development Programme III (2010-2015)
more
Úloha nekanonické Wnt signalizace v molekulární patogenezi chronické lymfocytární leukémie (NT11217-5/2010)
MU Investigator:Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2010 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health's Departmental Research and Development Programme III (2010-2015)
more
Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku (GBP201/12/G028)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research
more
Variabilita lehkých prvků (Li, Be, B) ve vybraných horninotvorných a akcesorických minerálech z felsických magmatických a metamorfovaných hornin (GA14-13347S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Variace, geometrie a fyzika (GA14-02476S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vědy o zemi ve střední a jihovýchodní Evropě (CIII-RO-0038-08-1314)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2013 - 8/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Vizualizace jevů v plazmatu (MUNI/FR/0115/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Vizuální dotazování pro geodatabázové systémy (TA03010735)
MU Investigator:Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA
more
Vlastnosti hydrofobních povrchů v interakci s kapalinou (GA13-20031S)
MU Investigator:Mgr. Miloš Klíma, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:2/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (GAP505/11/0779)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí (TD020254)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
more
Vliv přirozené imunity na ornamentaci a kondici ptáků (MUNI/C/0970/2013)
MU Investigator:Bc. Pavla Elčknerová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
VPLYV HYPOXIE NA BUNKOVÚ DIFERENCIÁCIU INDUKOVANÚ POMOCOU KYSELINY ALL-TRANS RETINOVEJ A INHIBÍTOROV LOX/COX U BUNIEK OSTEOSARKÓMU (MUNI/C/0944/2013)
MU Investigator:Bc. Viera Sláviková
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vstříc k jednotné škále metalicity pro otevřené hvězdokupy (GP14-26115P)
MU Investigator:Martin Netopil, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Post-graduate (doctorate) grants
more
Vybrané problémy fyziky hvězd a vesmíru (MUNI/A/0930/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vyšší kvalita studia na VOŠ, prostupnost do bakalářského studia blízkého oboru VŠ (CZ.1.07/2.1.00/32.0035)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:7/2012 - 6/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
First pagePrevious page|...|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|Next pageLast page
found: 249 records, displayed 201 - 220