Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 251


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 6Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 7Letter Q, page 8Letter R, page 8Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 13Letter X, page 13Letter Y, page 13Letter Z, page 13
First pagePrevious page|...|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|Next pageLast page
found: 251 records, displayed 201 - 220
Testování klíšťat z různých oblastí Jihomoravského kraje na přítomnost baktérií rodu Borrelia (SOC/0756/2015)
MU Investigator:Mgr. Ing. Ondřej Bonczek
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
The Josef Loschmidt professor (0342)
MU Investigator:Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:8/2001 - 8/2023
Investor/Programme:American Jewish Joint Distribution Committee / American Jewish Joint Distribution Committee Projects
more
The national infrastructure C4SYS - Centre for Systems Biology (LM2015055)
MU Investigator:Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation
more
The Quaternionic Contact Yamabe Problem (3SGA5953)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:11/2013 - 10/2016
Investor/Programme:South-Moravian Region / SoMoPro
more
Towards a more demand-driven geospatial workforce education/training system (540409-LLP-1-2013-1-BE-ERASMUS)
MU Investigator:Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:10/2013 - 9/2016
Investor/Programme:European Union / LLP Erasmus
more
Towards the physical basis of lone-pair-pi interactions. Do lone-pair-pi interactions stabilize the structure of the Engrailed homeodomain? (GA14-14654S)
MU Investigator:Prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Transformace pohraničí na příkladu jihomoravského-dolnorakouského regionu (74p1)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:11/2015 - 11/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / AKTION Czech Republic - Austria (Education only)
more
Transformační produkty mono- a polyaromatických uhlovodíků v atmosferických aerosolech – prioritní nebezpečné polutanty (GA16-11537S)
MU Investigator:Prof. Gerhard Lammel, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Účinnost prostředků na úpravu tvrdosti vody a odstraňování vodního kamene (SOC/0757/2015)
MU Investigator:Mgr. Pavel Pracný
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
Úloha hypoxií indukovaného faktoru 1 alfa ve vývoji populace neurálních kmenových buněk myši (GJ15-13443Y)
MU Investigator:RNDr. Josef Večeřa, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku (GBP201/12/G028)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2012 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research
more
Variabilita lehkých prvků (Li, Be, B) ve vybraných horninotvorných a akcesorických minerálech z felsických magmatických a metamorfovaných hornin (GA14-13347S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Variace, geometrie a fyzika (GA14-02476S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vědecko populární kurzy v Bioskopu – vědeckém výukovém centru MU (384/2016)
MU Investigator:RNDr. Petra Matulová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:7/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Brno City Municipality / Leasure time activities of children and youth
more
Velkoplošná analýza druhové variability evropských biotopů, jejich holocénní vývoj a dynamika (MUNI/A/1048/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Videolekce jako nástroj k propojení teorie s praxí ve výuce předmětu Chromatografické metody I (C5910) (MUNI/FR/1513/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Vichřice v českých zemích za posledních 500 let (GA15-11805S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 1/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv metod kartografické vizualizace na úspěšnost řešení praktických a výukových prostorových úloh (MUNI/M/0846/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Vliv těžkých kovů na myceliární růst mikroskopické houby Fusarium oxysporum (SOC/0759/2015)
MU Investigator:Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:9/2015 - 2/2016
Investor/Programme:South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity
more
Vstříc k jednotné škále metalicity pro otevřené hvězdokupy (GP14-26115P)
MU Investigator:Martin Netopil, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects
more
First pagePrevious page|...|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|Next pageLast page
found: 251 records, displayed 201 - 220