Current projects [2015]

Total number of projects in 2015: 262


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 6Letter K, page 6Letter L, page 6Letter M, page 6Letter N, page 7Letter O, page 8Letter P, page 8Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 10Letter T, page 11Letter U, page 11Letter V, page 12Letter W, page 13Letter X, page 13Letter Y, page 13Letter Z, page 13
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|Next pageLast page
found: 262 records, displayed 241 - 260
Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (TB010MZP057)
MU Investigator:RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / TB
more
Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 2015 (MUNI/A/1452/2014)
MU Investigator:Prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vývoj nové generace biofilmových probiotik (TH01011148)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / EPSILON - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Vývoj nových prostředků pro podporu imunity včel, prevenci a léčbu včelích onemocnění (QJ1210047)
MU Investigator:RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2012 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Agriculture of the CR / KUS - Global sustainable systems in Agriculture 2012-2018
more
Vývoj systému pro hodnocení prostorových souvislostí kontaminace životního prostředí (TB010MZP058)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / TB
more
Vývoj viditelným světlem aktivovatelných skupin a fluorescenčních značek pro chemii a biologii (GA13-25775S)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2013 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Výzkum akumulace persistentních bioakumulativních toxických organických látek do vodních organismů (GA15-16512S)
MU Investigator:Ing. Branislav Vrana, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Výzkum stafylokokových bakteriofágových mutant s širokým spektrem hostitelů (TA01010405)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2015
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Výzkum zvláštních proměnných hvězd (LH14300)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:4/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na různých prostorových měřítcích (MUNI/M/1790/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
WNT-mediated signal relay in stem cells and oncogenesis - from basic biology to applications (608180)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:8/2013 - 7/2017
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností (NF-CZ08-OV-1-004-2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 3/2016
Investor/Programme:Ministry of the Environment of the CR / CZ08 - Carbon Capture and Storage (Norway Grants 2009-2014)
more
Založení a vedení středoškolských (ppř základoškolských) experimentálních kroužků fyziky v rámci inovace předmětu Zájmová a projektová praxe na PřF (MUNI/FR/1754/2014)
MU Investigator:Mgr. Vojtěch Procházka
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:7/2012 - 6/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:3/2013 - 9/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Zavedení předmětu „Základní praxe v geochemické laboratoři“ do bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia geologie (MUNI/FR/1767/2014)
MU Investigator:Mgr. Pavla Filipská
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Zlepšení využití mineralogických sbírek při výuce předmětu G3121 Poznávání minerálů a hornin (MUNI/FR/1800/2014)
MU Investigator:Mgr. Zbyněk Buřival
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na MU (ROZV/08/2015)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné analogie v reliktních ekosystémech Sibiře (GAP504/11/0454)
MU Investigator:Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Změny v patogenitě entomopatogenních hlístic (MUNI/C/1406/2014)
MU Investigator:Bc. Jana Hurychová
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2015 - 1/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|Next pageLast page
found: 262 records, displayed 241 - 260