Publication details

 

Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky

Basic information
Original title:Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky
Title in English:Map of potential natural vegetation of the Czech Republic
Authors:Zdenka Neuhäuslová, Jaroslav Moravec, Milan Chytrý, Jiří Sádlo, Kamil Rybníček, Jiří Kolbek, Jaroslav Jirásek
Further information
Citation:NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka, Jaroslav MORAVEC, Milan CHYTRÝ, Jiří SÁDLO, Kamil RYBNÍČEK, Jiří KOLBEK a Jaroslav JIRÁSEK. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 1997. 1 s.Export BibTeX
@book{205507,
author = {Neuhäuslová, Zdenka and Moravec, Jaroslav and Chytrý, Milan and Sádlo, Jiří and Rybníček, Kamil and Kolbek, Jiří and Jirásek, Jaroslav},
address = {Průhonice},
language = {cze},
location = {Průhonice},
publisher = {Botanický ústav AV ČR},
title = {Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky},
year = {1997}
}
Original language:Czech
Field:Ecology
Type:Monograph

Vegetační mapa 1:500,000

Vegetation map 1:500,000

Related projects: