Detail publikace

 

Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných.

Základní údaje
Originální název:Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných.
Autoři:Roman Plch, Zuzana Došlá, Petr Sojka
Další údaje
Citace:PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. prvni. Brno: Masarykova Universita, 1999. 80 s. ISBN 80-210-2203-5.Export BibTeX
@book{229871,
author = {Plch, Roman and Došlá, Zuzana and Sojka, Petr},
address = {Brno},
edition = {prvni},
keywords = {mathematical analysis;Maple;visualization},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-2203-5},
note = {CD-ROM},
publisher = {Masarykova Universita},
title = {Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných.},
url = {http://www.math.muni.cz/~plch/mapm/},
year = {1999}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Obecná matematika
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.math.muni.cz/~plch/mapm/
Druh:Odborná kniha
Klíčová slova:mathematical analysis;Maple;visualization

Tento CD-ROM je učebním textem nového typu využívající možností současné výpočetní techniky. Jde o moderní způsob výuky matematické analýzy, kdy prostřednictvím počítačových technologií se student učí matematickou analýzu a naopak. Podnětem k vytvoření CD-ROMu byla potřeba zvýšit geometrickou představivost studentů a zmodernizovat výuku využitím moderních technologií.

Související projekty: