Detail publikace

 

Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných.

Základní údaje
Originální název:Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných.
Autoři:Roman Plch, Zuzana Došlá, Petr Sojka
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Obecná matematika
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.math.muni.cz/~plch/mapm/
Druh:Odborná kniha
Klíčová slova:mathematical analysis;Maple;visualization

Tento CD-ROM je učebním textem nového typu využívající možností současné výpočetní techniky. Jde o moderní způsob výuky matematické analýzy, kdy prostřednictvím počítačových technologií se student učí matematickou analýzu a naopak. Podnětem k vytvoření CD-ROMu byla potřeba zvýšit geometrickou představivost studentů a zmodernizovat výuku využitím moderních technologií.

Související projekty: