Publication details

 

Plevelová společenstva Žďárských vrchů

Basic information
Original title:Plevelová společenstva Žďárských vrchů
Title in English:Weed vegetation od the Žďárské vrchy Mts.
Author:Zdeňka Lososová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Botany
Type:Article in Proceedings
Keywords:phytosociology; weed vegetation; Žďárské vrchy Mts.

Při výzkumu plevelové vegetace Žďárských vrchů byl zjištěn výskyt asociací Erophilo-Arabidopsietum, Aphano-Matricarietum a Spergulo-Scleranthetum.

The segetal vegetation of the Žďárské vrchy Mts. was studied by phytosociological methods during the vegetation periods of 1998, 1999 and 2000. The vegetation was classified into the following associations: Erophilo-Arabidopsietum, Aphano-Matricarietum and Spergulo-Scleranthetum.