Publication details

 

Plevelová společenstva Žďárských vrchů

Basic information
Original title:Plevelová společenstva Žďárských vrchů
Title in English:Weed vegetation od the Žďárské vrchy Mts.
Author:Zdeňka Lososová
Further information
Citation:LOSOSOVÁ, Zdeňka. Plevelová společenstva Žďárských vrchů. In Žďárské vrchy v čase a prostoru. Žďár nad Sázavou: CHKO Žďárské vrchy, 2000. s. 130-136. Sphagnum.Export BibTeX
@inproceedings{344472,
author = {Lososová, Zdeňka},
address = {Žďár nad Sázavou},
booktitle = {Žďárské vrchy v čase a prostoru},
keywords = {phytosociology; weed vegetation; Žďárské vrchy Mts.},
language = {cze},
location = {Žďár nad Sázavou},
pages = {130-136},
publisher = {CHKO Žďárské vrchy},
title = {Plevelová společenstva Žďárských vrchů},
year = {2000}
}
Original language:Czech
Field:Botany
Type:Article in Proceedings
Keywords:phytosociology; weed vegetation; Žďárské vrchy Mts.

Při výzkumu plevelové vegetace Žďárských vrchů byl zjištěn výskyt asociací Erophilo-Arabidopsietum, Aphano-Matricarietum a Spergulo-Scleranthetum.

The segetal vegetation of the Žďárské vrchy Mts. was studied by phytosociological methods during the vegetation periods of 1998, 1999 and 2000. The vegetation was classified into the following associations: Erophilo-Arabidopsietum, Aphano-Matricarietum and Spergulo-Scleranthetum.