Detail publikace

 

Plevelová společenstva Žďárských vrchů

Základní údaje
Originální název:Plevelová společenstva Žďárských vrchů
Autor:Zdeňka Lososová
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Botanika
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:phytosociology; weed vegetation; Žďárské vrchy Mts.

Při výzkumu plevelové vegetace Žďárských vrchů byl zjištěn výskyt asociací Erophilo-Arabidopsietum, Aphano-Matricarietum a Spergulo-Scleranthetum.