Publication details

 

Výsledky fotometrického studia sedmi uhlíkových hvězd

Basic information
Original title:Výsledky fotometrického studia sedmi uhlíkových hvězd
Title in English:Analysis of Light Curves of Seven Carbon Stars
Authors:Jiří Dušek, Zdeněk Mikulášek
Further information
Citation:DUŠEK, Jiří a Zdeněk MIKULÁŠEK. Výsledky fotometrického studia sedmi uhlíkových hvězd. In Proceedings of the Stellar Conference, Bezovec 2002. 1. vyd. Brno: B.R.N.O. - sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS, 2002. s. 13-17.Export BibTeX
@inproceedings{407352,
author = {Dušek, Jiří and Mikulášek, Zdeněk},
address = {Brno},
booktitle = {Proceedings of the Stellar Conference, Bezovec 2002},
edition = {1.},
keywords = {photometry; carbon stars; periods},
language = {cze},
location = {Brno},
pages = {13-17},
publisher = {B.R.N.O. - sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS},
title = {Výsledky fotometrického studia sedmi uhlíkových hvězd},
year = {2002}
}
Original language:Czech
Field:Astronomy and astrophysics
Type:Article in Proceedings
Keywords:photometry; carbon stars; periods

Rozbor fotoelektrických pozorování sedmi uhlíkových hvězd získaných v Brně (1979-94) a družicí Hipparcos (1989-93) dovoluje interpretovat pozorované polopravidelné světelné křivky jako výsledek multiperiodických variací uhlíkových hvězd.

The analysis of photoelectric observations obtained in Brno (1979-94) and by Hipparcos satelite (1989-93) allows to interpret observed semiregular light curve as a result of multiperiodic variations of carbon stars.

Related projects: