Publication details

 

Vývoj veřejné dopravy na příkladu okresů Šumperk a Jeseník

Basic information
Original title:Vývoj veřejné dopravy na příkladu okresů Šumperk a Jeseník
Title in English:Development of public transport (example of districts of Šumperk and Jeseník)
Author:Daniel Seidenglanz
Inferior responsibility:editor S. Novák
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Education
Further information
Citation:SEIDENGLANZ, Daniel. Vývoj veřejné dopravy na příkladu okresů Šumperk a Jeseník. editor S. Novák. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 170-173, 4 s. ISBN 80-210-2664-2.Export BibTeX
@inproceedings{563826,
author = {Seidenglanz, Daniel},
address = {Brno},
booktitle = {Geografické aspekty středoevropského prostoru},
keywords = {development of public transport; district Šumperk; district Jeseník},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-2664-2},
pages = {170-173},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Vývoj veřejné dopravy na příkladu okresů Šumperk a Jeseník},
year = {2001}
}
Original language:Czech
Field:Earth magnetism, geography
Type:Article in Proceedings
Keywords:development of public transport; district Šumperk; district Jeseník

The aim of this paper was to describe development of service with public traffic in districts of Šumperk and Jeseník. The offer of train and bus connections was compared according to timetables 1978/79, 1990/91 and 1999/2000.