Publication details

 

Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami

Basic information
Original title:Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami
Title in English:Correlation between the prognostic factors and the deletion of 13q14 using the molecular cytogenetic methods in the group of patiens from the CMG 2002 clinical study
Authors:Jana Smejkalová, Petr Kuglík, Hana Filková, Alexandra Oltová, Zdeněk Adam, Luděk Pour, Marta Krejčí, Miroslav Penka, Roman Hájek
Further information
Citation:SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami. Hradec Králové: M. Pecka a J. Malý, 2006. 2 s. Laboratorní hematologie 2006. ISBN 80-86780-29-5.Export BibTeX
@book{718588,
author = {Smejkalová, Jana and Kuglík, Petr and Filková, Hana and Oltová, Alexandra and Adam, Zdeněk and Pour, Luděk and Krejčí, Marta and Penka, Miroslav and Hájek, Roman},
address = {Hradec Králové},
keywords = {cytogenetic findings; prognostic factors ; Interphase fluorescence in situ hybridization},
language = {cze},
location = {Hradec Králové},
isbn = {80-86780-29-5},
publisher = {M. Pecka a J. Malý},
title = {Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Oncology and hematology
Type:Monograph
Keywords:cytogenetic findings; prognostic factors ; Interphase fluorescence in situ hybridization

Cytogenetické změny u mnohočetného myelomu (MM) představují dominantní, na ostatních prognostických faktorech nezávislý ukazatel prognózy. Cílem bylo stanovit korelace mezi změnami chromosomu 13 (detekce molekulárně cytogenetickými metodami) a prognostickými faktory u vybraných pacientů studie CMG 2002 při různých cut off level (9%, 20% a 80%) metody I-FISH. U prognosticky nepříznivé skupiny 65 nemocných s mediánem doby do relapsu kratším než 1 rok se zatím nepodařilo prokázat zásadní prognostických význam aberace chromosomu 13. Lze říct, že tato aberace je spíše odrazem délky trvání onemocnění než odrazem agresivity MM. Tato analýza bude provedena pro všechna centra CMG 2002.

Cytogenetic abnormalities in multiple myeloma (MM) are one of the most important independent prognostic factors. The aim was to determine the correlation between the aberration of the chromosome 13 (detected by molecular cytogenetic methods) and the prognostic factors in the pilot group of patients from the CMG 2002 clinical study (only data from one clinical centre covers 1/4 of patients) using three various of cut off levels (9%, 20%, 80%). Higher MIG and lower albumin concentrations and platelet counts (for cut off level 80%) were detected in patients with aberration of chromosome 13 (cut off levels 9%, 20%). This analysis will be extended for all centres of CMG 2002.

Related projects: