Publication details

 

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Basic information
Original title:Přístupnost webových stránek orgánů státní správy
Title in English:Accessebility of web pages of state administrative authorities
Authors:David Špinar, Vladimír Saur, Jaroslav Ráček, Danka Némethová, Jiří Hřebíček, Michal Hejč, Hana Bubeníčková, Radek Pavlíček
Further information
Citation:ŠPINAR, David, Vladimír SAUR, Jaroslav RÁČEK, Danka NÉMETHOVÁ, Jiří HŘEBÍČEK, Michal HEJČ, Hana BUBENÍČKOVÁ a Radek PAVLÍČEK. Přístupnost webových stránek orgánů státní správy. Brno: Auditorium, 2007. 105 s. sv. 1. ISBN 978-80-903786-4-3.Export BibTeX
@book{748724,
author = {Špinar, David and Saur, Vladimír and Ráček, Jaroslav and Némethová, Danka and Hřebíček, Jiří and Hejč, Michal and Bubeníčková, Hana and Pavlíček, Radek},
address = {Brno},
keywords = {Web Accessebility; State Administrative Authorities},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-903786-4-3},
publisher = {Auditorium},
title = {Přístupnost webových stránek orgánů státní správy},
url = {http://www.pravidla-pristupnosti.cz/att/publikace.pdf},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Informatics
WWW:link to a new windowhttp://www.pravidla-pristupnosti.cz/att/publikace.pdf
Type:Monograph
Keywords:Web Accessebility; State Administrative Authorities

Kniha poskytuje ucelené srovnání různých metodik přístupnosti WCAG 1.0, návrhu WCAG 2.0 a stávajících Pravidel přístupného webu ČR. Upozorňuje na pravidla z metodiky WCAG 2.0, která nejsou podchycena ve stávajících českých pravidlech přístupnosti, a naopak na ta z českých pravidel, která nemají oporu v metodice WCAG 2.0. Jsou v ní navržena nová pravidla přístupnosti tak, aby zohledňovala výsledky výzkumu se zdravotně postiženými uživateli a reflektovala světový vývoj, zejména návrh mezinárodní metodiky WCAG 2.0. Dále je v ní uvedena metodika vyhodnocení finančních dopadů aplikace pravidel a určena finanční náročnost různých scénářů aplikace pravidel.

The book provides a comprehensive comparison of different methodologies, accessibility, WCAG 1.0, WCAG 2.0 draft and the existing rules accessible site CR. Draws attention to the rules of WCAG 2.0 that are not captured in the existing Czech accessibility rules, and vice versa for those from the Czech rules that have no basis in the methodology of WCAG 2.0. There are, proposed new rules on access to reflect the results of research with disabled users, and reflect international developments, particularly the international proposal to WCAG 2.0. It also has a set methodology for evaluating the financial implications of applying the rules and determine the financial performance of various scenarios for the application of the rules.