Publication details

 

E-learning system for Modelling and Simulation: Maple and MapleSim

book coverKniha obsahuje 20 recenzovaných příspěvků konference, abstrakt zvané přednášky, autorský a tematick ý rejstřík. Kromě toho sborník obsahuje 29 anotací kurzů a studijních opor prezentovaných v paralel ní sekci. Kniha je určena všem zájemcům o aktuální přístupy a výzkum v oblasti elektronické podpory výuky – e-learningu.

Basic information
Original title:E-learning system for Modelling and Simulation: Maple and MapleSim
Authors:Jiří Hřebíček, Martin Řezáč
Information from University Press
Price:200,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Informatics
Further information
Citation:HŘEBÍČEK, Jiří a Martin ŘEZÁČ. E-learning system for Modelling and Simulation: Maple and MapleSim. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 17-24, 8 s. ISBN 978-80-210-4613-9.Export BibTeX
@inproceedings{768610,
author = {Hřebíček, Jiří and Řezáč, Martin},
address = {Brno},
booktitle = {sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008},
keywords = {mathematical modelling; computer simulation; Maple; MapleSim; e-learning},
language = {eng},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4613-9},
pages = {17-24},
publisher = {Masarykova universita},
title = {E-learning system for Modelling and Simulation: Maple and MapleSim},
url = {http://sco.muni.cz/2008},
year = {2008}
}
Original language:English
Field:Informatics
WWW:link to a new windowhttp://sco.muni.cz/2008
Type:Article in Proceedings
Keywords:mathematical modelling; computer simulation; Maple; MapleSim; e-learning

The paper deals with the new release of system Maple in mathematical modelling and computer simulation of technical or financial problems. It presents also possibilities of Maple 12 for students in learning of mathematical modelling. There are presented some solved problems using Maple and introduced shortly MapleSim - new modelling and simulation tool using Maple.

Related projects: