Detail publikace

 

The extremely rapid rotational braking of the magnetic helium-strong star HD 37776

Základní údaje
Originální název:The extremely rapid rotational braking of the magnetic helium-strong star HD 37776
Autoři:Zdeněk Mikulášek, Jiří Krtička, G.W. Henry, Juraj Zverko, Jozef Žižnovský, David Bohlender, I.I. Romanyuk, Jan Janík, Hrvoje Božić, Daniela Korčáková, Miloslav Zejda, I.Kh. Iliev, Petr Škoda, Miroslav Šlechta, Tomáš Gráf, Martin Netolický, Michal Ceniga
Další údaje
Citace:MIKULÁŠEK, Zdeněk, Jiří KRTIČKA, G.W. HENRY, Juraj ZVERKO, Jozef ŽIŽNOVSKÝ, David BOHLENDER, I.I. ROMANYUK, Jan JANÍK, Hrvoje BOŽIĆ, Daniela KORČÁKOVÁ, Miloslav ZEJDA, I.Kh. ILIEV, Petr ŠKODA, Miroslav ŠLECHTA, Tomáš GRÁF, Martin NETOLICKÝ a Michal CENIGA. The extremely rapid rotational braking of the magnetic helium-strong star HD 37776. Astronomy and Astrophysics, Les Ulis Cedex, France: EDP Sciences, 2008, roč. 2008, č. 485, s. 585-597. ISSN 0004-6361.Export BibTeX
@article{769869,
author = {Mikulášek, Zdeněk and Krtička, Jiří and Henry, G.W. and Zverko, Juraj and Žižnovský, Jozef and Bohlender, David and Romanyuk, I.I. and Janík, Jan and Božić, Hrvoje and Korčáková, Daniela and Zejda, Miloslav and Iliev, I.Kh. and Škoda, Petr and Šlechta, Miroslav and Gráf, Tomáš and Netolický, Martin and Ceniga, Michal},
article_location = {Les Ulis Cedex, France},
article_number = {485},
keywords = {stars: chemically peculiar; stars: early type; stars: variables: general; stars: individual: HD 37776},
language = {eng},
issn = {0004-6361},
journal = {Astronomy and Astrophysics},
title = {The extremely rapid rotational braking of the magnetic helium-strong star HD 37776},
volume = {2008},
year = {2008}
}
Originální jazyk:angličtina
Obor:Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:stars: chemically peculiar; stars: early type; stars: variables: general; stars: individual: HD 37776

We attempt to confirm the possible period change of HD 37776 and discuss a possible origin of this change as a consequence of i) duplicity; ii) precession; iii) evolutionary changes; and iv) continuous/discrete/transient angular momentum loss. We analyse 1895 individual observations obtained by various techniques were processed simultaneously by means of specially developed robust codes. We confirm the previously suspected gradual increase in the period of HD 37776 and find that it has lengthened by a remarkable 17.7+/-0.7 s over the past 31 years. We also note that a decrease in the rate of the period change is not excluded by the data. The shapes of light curves in all colours were found to be invariable. We interpret this ongoing period increase as a braking of the star's rotation, at least in its surface layers, due to the momentum loss through events or processes in the extended stellar magnetosphere.

Kontext. Světelné a spektrální variace magnetických chemicky pekuliárních (mCP) hvězd se vysvětlují modelem skloněného tuhého rotátoru, přičemž rotační perioda se má za dlouhodobě stabilní. U několika málo výjimek, jako u CU Vir a 56 Ari, však byl zaznamenán nárůst periody. Možný nárůst periody světelných a spektrálních změn byl též nalezen u heliově silné mCP hvězdy HD 37776 (V901 Ori). Cíle. V práci se pokoušíme potvrdit možnou změnu periody HD 37776 a diskutovat možné příčiny těchto změn jako důsledek i) dvojhvězdnosti, ii) precese, iii) vývojových změn, iv) spojitou/diskrétní/přechodnou ztrátou momentu hybnostiangular momentum loss. Metody. Analyzovali jsme veškerá dostupná pozorování hvězdy od roku 1976. Ta sestávají z 1707 fotometrických měření získaných v systémech uvby(beta), (U)BV, Bt, Vt a Hp, včetně 550 našich vlastních pozorování získaných v letech 2006 a 2007, 53 spektrofotometrických pozorování čáry He I 4026 A, 66 měření ekvivalentní šířky spktrální čáry He I z 23 CFHT spektrogramů získaných v roce 1986 a 69 měření ekvivalentní šířky He I na 35 Zeemanových spektrogramech ze SAO získaných v letech 1994 až 2002. Všech těchto 1895 jednotlivých pozorování získaných různými technikami bylo zpracováno současně pomocí speciálně vyvinutých robustních programů. Výsledky. Potvrdili jsme předchozí podezření o postupném nárůstu periody HD 37776 a dosli k závěru, že se výrazně prodloužila a to o 17.70+/-0.7 s za posledních 31 let. Též uvádíme, že data nevylučují i pokles tempa brzdění v současnosti. Zjistili jsme též, že tvary světelných křivek se nemění. Závěry. Po vyloučení light-time efektu ve dvojhvězdě, precese rotační osy a vývojových změn jako možných příčin změny periody, interpretuje předmětné brzdění jako důsledek ztráty momentu hybnosti vlivem událostí nebo procesů v rozsáhlé hvězdné magnetosféře.

Související projekty: