Publication details

 

Vývoj prevalence nádoru prsu a rodidel v ČR

Basic information
Original title:Vývoj prevalence nádoru prsu a rodidel v ČR
Title in English:Trend of breast cancer and muliebria cancer prevalence in the Czech republic
Authors:Edvard Geryk, Petr Kubíček, Petr Koška, Jakub Odehnal, Radim Štampach, Jiří Holub, Tomáš Doležal, Milan Konečný
Further information
Citation:GERYK, Edvard, Petr KUBÍČEK, Petr KOŠKA, Jakub ODEHNAL, Radim ŠTAMPACH, Jiří HOLUB, Tomáš DOLEŽAL a Milan KONEČNÝ. Vývoj prevalence nádoru prsu a rodidel v ČR. In Onkologie v gynekologii a mammologii. první. Šlapanice: Fakultní nemocnice Brno, 2008. s. 9. ISBN 978-80-87086-00-1.Export BibTeX
@inproceedings{813682,
author = {Geryk, Edvard and Kubíček, Petr and Koška, Petr and Odehnal, Jakub and Štampach, Radim and Holub, Jiří and Doležal, Tomáš and Konečný, Milan},
address = {Šlapanice},
booktitle = {Onkologie v gynekologii a mammologii},
edition = {první},
keywords = {muliebria cancer; breast cancer; prevalence; prediction of trends},
language = {cze},
location = {Šlapanice},
isbn = {978-80-87086-00-1},
pages = {9-9},
publisher = {Fakultní nemocnice Brno},
title = {Vývoj prevalence nádoru prsu a rodidel v ČR},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Earth magnetism, geography
Type:Article in Proceedings
Keywords:muliebria cancer; breast cancer; prevalence; prediction of trends

V roce 2002 bylo odhadováno, že na světě žije 4 406 000 žen s diagnózou rakoviny prsu (C50), 411 000 zemřelo a 1 151 000 případů bylo nově diagnostikováno.

In 2002 it was estimated that 4406000 women were living with breast cancer diagnosis (C50), 411000 died and 1151000 new cases were diagnosed.

Related projects: