Detail publikace

 

On the growth of nonoscillatory solutions for difference equations with deviating argument

Základní údaje
Originální název:On the growth of nonoscillatory solutions for difference equations with deviating argument
Název česky:Růst neoscilatorických řešení diferenčních rovnic s odkloněným argumentem
Autoři:Zuzana Došlá, Mariela Cecchi, Mauro Marini
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:angličtina
Obor:Obecná matematika
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:Nonoscillation; deviating argument; growth of solutions

Growth properties of monotone solutions of certain nenlinear difference equations with deviaed argument are investigated.

Jsou studovány růstové vlastnosti řešení jistých nelineárních diferenčních rovnic s odkloněným argumentem.

Související projekty: