Detail publikace

 

On the growth of nonoscillatory solutions for difference equations with deviating argument

Základní údaje
Originální název:On the growth of nonoscillatory solutions for difference equations with deviating argument
Název česky:Růst neoscilatorických řešení diferenčních rovnic s odkloněným argumentem
Autoři:Zuzana Došlá, Mariela Cecchi, Mauro Marini
Další údaje
Citace:DOŠLÁ, Zuzana, Mariela CECCHI a Mauro MARINI. On the growth of nonoscillatory solutions for difference equations with deviating argument. Adv. Difference Equ., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 1-15. ISSN 1687-1839.Export BibTeX
@article{815820,
author = {Došlá, Zuzana and Cecchi, Mariela and Marini, Mauro},
article_number = {1},
keywords = {Nonoscillation; deviating argument; growth of solutions},
language = {eng},
issn = {1687-1839},
journal = {Adv. Difference Equ.},
title = {On the growth of nonoscillatory solutions for difference equations with deviating argument},
volume = {2008},
year = {2008}
}
Originální jazyk:angličtina
Obor:Obecná matematika
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:Nonoscillation; deviating argument; growth of solutions

Growth properties of monotone solutions of certain nenlinear difference equations with deviaed argument are investigated.

Jsou studovány růstové vlastnosti řešení jistých nelineárních diferenčních rovnic s odkloněným argumentem.

Související projekty: