Publication details

 

Výsledky pilotní studie mentronomické a antiangiogenní terapie (COMBAT) u dětí s refrakterními či recidivujícími nádroy (CNS)

Basic information
Original title:Výsledky pilotní studie mentronomické a antiangiogenní terapie (COMBAT) u dětí s refrakterními či recidivujícími nádroy (CNS)
Authors:Zdeněk Pavelka, Eva Brichtová, Jiří Ventruba, Zdeněk Pavlík, Karel Zitterbart
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Conference abstract