Publication details

 

Historie výkladu pohybu Měsíce od Hipparcha k Newtonovi

Basic information
Original title:Historie výkladu pohybu Měsíce od Hipparcha k Newtonovi
Title in English:History of interpretation motion of the Moon from Hipparchos to Newton
Author:Vladimír Štefl
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Article in Periodical
Keywords:history; motion Moon

Článek analyzuje historii interpretace pohybu Měsíce, od prvních antických kinematických modelů po dynamický model vycházející z gravitačního zákona. Historicky zahrnuje období od Hipparcha po Newtona.