Publication details

 

Historie výkladu pohybu Měsíce od Hipparcha k Newtonovi

Basic information
Original title:Historie výkladu pohybu Měsíce od Hipparcha k Newtonovi
Title in English:History of interpretation motion of the Moon from Hipparchos to Newton
Author:Vladimír Štefl
Further information
Citation:ŠTEFL, Vladimír. Historie výkladu pohybu Měsíce od Hipparcha k Newtonovi. Československý časopis pro fyziku, Praha: FÚ AV ČR, 2009, roč. 59, č. 2, s. 89-95. ISSN 0009-0700.Export BibTeX
@article{830082,
author = {Štefl, Vladimír},
article_location = {Praha},
article_number = {2},
keywords = {history; motion Moon},
issn = {0009-0700},
journal = {Československý časopis pro fyziku},
title = {Historie výkladu pohybu Měsíce od Hipparcha k Newtonovi},
volume = {59},
year = {2009}
}
Type:Article in Periodical
Keywords:history; motion Moon

Článek analyzuje historii interpretace pohybu Měsíce, od prvních antických kinematických modelů po dynamický model vycházející z gravitačního zákona. Historicky zahrnuje období od Hipparcha po Newtona.