Publication details

 

Předběžná statistická analýza kontinuálního měření osvětlenosti v areálu VŠB-TU Ostrava

Basic information
Original title:Předběžná statistická analýza kontinuálního měření osvětlenosti v areálu VŠB-TU Ostrava
Title in English:Preliminary statistical analysis of continuum measurements of illuminance in the zone of the VŠB-TU Ostrava
Authors:Zdeněk Mikulášek, Tomáš Gráf
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Air pollution and control
Type:Article in Proceedings
Keywords:light pollution

Prezentujeme první výsledky hloubkové statistické analýzy kontinuálního měření střední osvětlenosti v nočních hodinách vlastních měření v areálu Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě. Podrobně byla studována střední osvětlenost v 509 nocích v letech 2006-9 ve vztahu k několika známým okolnostem vztahujícím se k příslušné noci. Pomocí sofistikovaného lineárního modelu aplikovaného na logaritmus střední noční osvětlenosti byla jednoznačně prokázána závislost noční osvětlenosti na oblačnosti, dále pak na fázi Měsíce, na ročním období a přítomností čerstvé sněhové pokrývky. Model je schopen předpovědět noční osvětlenost, ovšem s kvazináhodnou neurčitosti 0,21 dex. Zmíněnou neurčitost lze přičíst vlivu nezapočtených meteorů jako jsou srážky všeho druhu, mlha, či výskyt mraků s velmi odlišným albedem, může být ovšem i důsledkem nejrůznějších lidských aktivit, které mohou osvětlenost noční oblohy ovlivnit.

Prezentujeme první výsledky hloubkové statistické analýzy kontinuálního měření střední osvětlenosti v nočních hodinách vlastních měření v areálu Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě. Podrobně byla studována střední osvětlenost v 509 nocích v letech 2006-9 ve vztahu k několika známým okolnostem vztahujícím se k příslušné noci. Pomocí sofistikovaného lineárního modelu aplikovaného na logaritmus střední noční osvětlenosti byla jednoznačně prokázána závislost noční osvětlenosti na oblačnosti, dále pak na fázi Měsíce, na ročním období a přítomností čerstvé sněhové pokrývky. Model je schopen předpovědět noční osvětlenost, ovšem s kvazináhodnou neurčitosti 0,21 dex. Zmíněnou neurčitost lze přičíst vlivu nezapočtených meteorů jako jsou srážky všeho druhu, mlha, či výskyt mraků s velmi odlišným albedem, může být ovšem i důsledkem nejrůznějších lidských aktivit, které mohou osvětlenost noční oblohy ovlivnit.