Publication details

 

Předběžná statistická analýza kontinuálního měření osvětlenosti v areálu VŠB-TU Ostrava

Basic information
Original title:Předběžná statistická analýza kontinuálního měření osvětlenosti v areálu VŠB-TU Ostrava
Title in English:Preliminary statistical analysis of continuum measurements of illuminance in the zone of the VŠB-TU Ostrava
Authors:Zdeněk Mikulášek, Tomáš Gráf
Further information
Citation:MIKULÁŠEK, Zdeněk a Tomáš GRÁF. Předběžná statistická analýza kontinuálního měření osvětlenosti v areálu VŠB-TU Ostrava. In Kurz osvětlovací techniky XXVII. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování. Regionální skupina Ostrava, 2009. s. 260-265, 6 s. ISBN 978-80-248-2087-3.Export BibTeX
@inproceedings{863903,
author = {Mikulášek, Zdeněk and Gráf, Tomáš},
address = {Ostrava},
booktitle = {Kurz osvětlovací techniky XXVII},
keywords = {light pollution},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Ostrava},
isbn = {978-80-248-2087-3},
pages = {260-265},
publisher = {Česká společnost pro osvětlování. Regionální skupina Ostrava},
title = {Předběžná statistická analýza kontinuálního měření osvětlenosti v areálu VŠB-TU Ostrava},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Air pollution and control
Type:Article in Proceedings
Keywords:light pollution

Prezentujeme první výsledky hloubkové statistické analýzy kontinuálního měření střední osvětlenosti v nočních hodinách vlastních měření v areálu Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě. Podrobně byla studována střední osvětlenost v 509 nocích v letech 2006-9 ve vztahu k několika známým okolnostem vztahujícím se k příslušné noci. Pomocí sofistikovaného lineárního modelu aplikovaného na logaritmus střední noční osvětlenosti byla jednoznačně prokázána závislost noční osvětlenosti na oblačnosti, dále pak na fázi Měsíce, na ročním období a přítomností čerstvé sněhové pokrývky. Model je schopen předpovědět noční osvětlenost, ovšem s kvazináhodnou neurčitosti 0,21 dex. Zmíněnou neurčitost lze přičíst vlivu nezapočtených meteorů jako jsou srážky všeho druhu, mlha, či výskyt mraků s velmi odlišným albedem, může být ovšem i důsledkem nejrůznějších lidských aktivit, které mohou osvětlenost noční oblohy ovlivnit.

Prezentujeme první výsledky hloubkové statistické analýzy kontinuálního měření střední osvětlenosti v nočních hodinách vlastních měření v areálu Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě. Podrobně byla studována střední osvětlenost v 509 nocích v letech 2006-9 ve vztahu k několika známým okolnostem vztahujícím se k příslušné noci. Pomocí sofistikovaného lineárního modelu aplikovaného na logaritmus střední noční osvětlenosti byla jednoznačně prokázána závislost noční osvětlenosti na oblačnosti, dále pak na fázi Měsíce, na ročním období a přítomností čerstvé sněhové pokrývky. Model je schopen předpovědět noční osvětlenost, ovšem s kvazináhodnou neurčitosti 0,21 dex. Zmíněnou neurčitost lze přičíst vlivu nezapočtených meteorů jako jsou srážky všeho druhu, mlha, či výskyt mraků s velmi odlišným albedem, může být ovšem i důsledkem nejrůznějších lidských aktivit, které mohou osvětlenost noční oblohy ovlivnit.