Publication details

 

Monitoring povrchové kontaminace cytotoxickými léčivy v nemocničních lékárnách České republiky

Basic information
Original title:Monitoring povrchové kontaminace cytotoxickými léčivy v nemocničních lékárnách České republiky
Title in English:Monitoring of cytotoxic drugs in environment of hospital pharmacies in the Czech Republic
Authors:Pavel Odráška, Lucie Gorná, Lenka Doležalová, Michal Oravec, Jan Kuta, Luděk Bláha
Further information
Citation:ODRÁŠKA, Pavel, Lucie GORNÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Michal ORAVEC, Jan KUTA a Luděk BLÁHA. Monitoring povrchové kontaminace cytotoxickými léčivy v nemocničních lékárnách České republiky. Česká a slovenská farmacie, 2009, roč. 58, 5-6, s. 225-229. ISSN 1210-7816.Export BibTeX
@article{874317,
author = {Odráška, Pavel and Gorná, Lucie and Doležalová, Lenka and Oravec, Michal and Kuta, Jan and Bláha, Luděk},
article_number = {5-6},
keywords = {antineoplastic agents; contamination; cyclophosphamide; platinum; pharmacy},
language = {cze},
issn = {1210-7816},
journal = {Česká a slovenská farmacie},
title = {Monitoring povrchové kontaminace cytotoxickými léčivy v nemocničních lékárnách České republiky},
volume = {58},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Hygiene
Type:Article in Periodical
Keywords:antineoplastic agents; contamination; cyclophosphamide; platinum; pharmacy

Studie byla zaměřena na stanovení povrchové kontaminace 15 českých a moravských nemocničních lékáren cytotoxickými léčivy. Hlavním cílem bylo hodnocení vlivu intenzity provozu (charakterizovanou počtem přípravených léčiv za týden) na celkovou kontaminaci zdravotnických zařízení.

This study aimed to determine surface contamination of 15 hospital pharmacies by antineoplastic (cytotoxic) drugs in the Czech Republic and to investigate relationship between the level of contamination and the working load (number of preparations per week reported by given pharmacy staff).

Related projects: